แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์

Faarufushi Maldives

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet
3 วัน 2 คืน Half Bard + Domestic Flght & Speed Boat
ห้องพัก
1 Nov - 23 Dec
6 Jan - 17 Apr
Ocean Retreat with Pool กลางน้ำ
48400
51500

**รับชำระผ่านบัตรเครดิต**

4 วัน 3 คืน All Inclusive + Domestic Flght & Speed Boat
ห้องพัก
1 Nov - 23 Dec
6 Jan - 17 Apr
Ocean Retreat with Pool กลางน้ำ
76000
80700

อัตราค่าบริการนี้ รวม

Special Honeymoon (minimum 4 nights)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

การชำระเงิน

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนเดินทาง 50 วัน หักค่ามัดจำ 50%

ยกเลิกภายใน 50 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100 %

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป ครีมกันแดด แว่นกันแดด ชุดว่ายน้ำ ยาประจำตัว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915