แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์

Veligandu Maldives

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet
3 วัน 2 คืน All Inclusive plus + Seaplane
ราคา บาท/ท่าน พักคู่
1 Nov - 19 Dec
7 Jan - 28 Feb
1 Mar - 15 Apr
16 Apr - 31 May
Jacuzzi Water Villa
34000
42000
35200
28500

*รับชำระผ่านบัตรเครดิต*

4 วัน 3 คืน All Inclusive plus + Seaplane
ราคา บาท/ท่าน พักคู่
1 Nov - 19 Dec
7 Jan - 28 Feb
1 Mar - 15 Apr
16 Apr - 31 May
Jacuzzi Water Villa
45400
57400
46800
36800

อัตราค่าบริการนี้ รวม

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

การชำระเงิน

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนเดินทาง 50 วัน หักค่ามัดจำ 50%

ยกเลิกภายใน 50 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100 %

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป ครีมกันแดด แว่นกันแดด ชุดว่ายน้ำ ยาประจำตัว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915