Club Med Beidahu China

คลับเมดเบดาฮู จีน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet
3 วัน 2 คืน Premium All Inclusive (ราคาเริ่มต้น)
ราคาพักคู่ บาทต่อท่าน
Jan ราคาเริ่มต้น
Feb ราคาเริ่มต้น
Mar ราคาเริ่มต้น
Deluxe room
14630
13750
11990

ยังไม่รวมค่ารถรับส่ง Airport - Resort

รับชำระด้วยบัตรเครดิต มีโปรโมชั่น ราคาพร้อมตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบราคาได้ที่ Line@wetravelnet

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:

Included

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :

การจองและชำระเงิน

การยกเลิก

คิดค่าใช้จ่าย 100% ไม่สามารถคืนเงินได้

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป ครีมกันแดด แว่นกันแดด ชุดว่ายน้ำ ยาประจำตัว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915