ทัวร์โอกินาว่า Okinawa ญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โอกินาว่า ขับรถเที่ยวโอกินาว่า กรุ๊ปส่วนตัว

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

ทัวร์โอกินาว่า ขับรถเที่ยวโอกินาว่า

ทัวร์โอกินาว่า

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30 น. นัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

วันที่สอง โอกินาว่า ซันเซทบีช อเมริกันวิลเลจ แหลมซานปา แหลมมาเอดะ แหลมมันซาโมะ

01.15 น. ออกเดินทางสู่เกาะโอกินาว่า โดยสายการบิน Peach Air Flight MM990

07.00 น. ถึงท่าอากาศยาน Naha Airport

09.00 น. นำคณะเดินทางท่องเที่ยวโอกินาว่า เป็นกรุ๊ปส่วนตัว โดยรถยนต์ 5-7 ที่นั่ง เราจะเที่ยวไม่เหมือนทัวร์ทั่วไป อยากแวะจุดไหนระหว่างทางบอกได้ครับ โปรแกรมยืดหยุ่น เป็นกันเอง เที่ยวสบายๆ

ลูกค้า 2-3 ท่าน เราใช้รถยนต์ 5 ที่นั่ง เช่น Honda Fit, Mazda Demio, Nissan March, Suzuki Swift 

ลูกค้า 4-6 ท่าน เราใช้รถยนต์ 7 ที่นั่ง เช่น STEPWGN, NOAH

10.00 น. เที่ยวชมหาดซันเซท Sunset Beach จากนั้นเดินทางสู่ มิฮามะอเมริกันวิลเลจ Mihama American Village แหล่งรวมความบันเทิงขนาดใหญ่ตอนกลางของเกาะโอกินาว่า มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขนมมากมาย และมีชิงช้ายักษ์ เป็นสัญลักษณ์

12.00 น. แวะเที่ยวชมแหลมซานปา Cape Zanpa และแหลมมาเอดะ Cap Maeda ซึ่งเป็นหน้าผาสูง ทอดยาวตลอดแนวชายฝั่ง งดงามมาก

14.00 น. ชมแหลมมันซาโมะ Cape Manzamo หน้าผาที่ถูกคลื่นน้ำทะเลกัดเซาะ จนมีลักษณะคล้ายงวงช้าง สัญลักษณ์เกาะโอกินาว่า

16.00 น. เข้าพัก ณ โรงแรม Best Western Okinawa Kouki Beach หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม บูเซนะมารีนปาร์ค พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอุมิ ปราสาทนากิจิน เกาะยากาจิ เกาะคูริ โคคุไซโดริ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1)

09.00 น. นำคณะชม บูเซนะมารีนปาร์ค Busena Marine Park ชมหอสังเกตุการณ์ใต้น้ำ ที่สร้างยื่นไปกลางทะเล ท่านจะได้สัมผัส ปลาทะเลมากมาย ดอกไม้ทะเล ปะการังอย่างใกล้ชิด

12.00 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอุมิ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่และดีที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เป็นจุดหมายท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเกาะโอกินาว่า ท่านจะได้เพลินเพลินกับการแสดงโลมาแสนรู้ ชมเต่าทะเล ชมสัตว์ทะเลนานาชนิด และที่เป็นไฮไลต์ คือ ได้ชม ฉลามวาฬ ในแทงค์น้ำกระจกขนาดใหญ่

15.00 น. ชมปราสาทปราสาทนากิจิน Nakijin Castle ปราสาทขนาดใหญ่ เป็นรองเพียงปราสาทชูริเท่านั้น ชมสถาปัตกรรมโบราณ สร้างจากหิน งดงามมาก

17.00 น. ชมสะพานคูริ Kouri Brige และหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่าง เกาะยากาจิ Yagaji Island และเกาะคูริ KouRi Island และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโอกินาว่า

18.00 น. เดินทางกลับเมืองนาฮา Naha โดยใช้ทางด่วน Okinawa Expressway

21.00 น. เข้าพัก ณ โรงแรม Yamanouchi Hotel โรงแรมทำเลดีที่สุดบนถนนโคคุไซโดริ Kokusai Dori

 

วันที่สี่ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำเกียวคุเซ็น สวนชิคินาเอ็น ปราสาทชูริ ถนนโคคุไซโดริ

08.00 น. เดินทางสู่โอกินาว่าเวิลด์ Okinawa World เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมริวกิวโบราณ ไฮไลต์สำคัญ คือ ชมถ้ำเกียวคุเซ็น Gyokusendo เป็นถ้ำที่มีความยาวและสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ความยาวกว่า 5 กิโลเมตร มีหินงอกหินย้อยกว่าหนึ่งล้านแท่ง

12.00 น. เที่ยวชมสวนชิคินาเอ็น Shikinaen Royal Garden เป็นสวนโบราณมรดกโลก ตกแต่งอย่างสวยงาม มีสะพานโค้ง สระน้ำ และต้นไม้งดงามมาก

14.00 น. ชมปราสาทชูจิ Shuji Castle เป็นศูนย์กลางอาณาจักรริวกิวโบราณ และได้เป็นมรดกโลก ปราสาทตั้งอยู่บนเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองนาฮะได้รอบด้าน ภายในปราสาทสามารถเดินชมห้องต่างๆ ได้

17.00 น. เดินเล่นย่านโคคุไซโดริ และเข้าพัก ณ โรงแรม Yamanouchi Hotel

 

วันที่ห้า อิสระ ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ตลาดมาคิชิ กรุงเทพ

08.00 น. อิสระกับการช้อปปิ้งย่านโคคุไชโดริ Kokusai Dori Street ตลาดมาคิชิ Makishi Public Market ให้ท่านได้เพลินเพลินกับอาหารทะเลสดๆ ข้าวปั้นอร่อย เทมปุระแบบดังเดิม เลือกซื้อของฝากชื่อดังจากโอกินาว่า เช่น ทาร์ตมันม่วง ขนมเปี๊ยะมันม่วง เกลือคุณภาพสูง รับประทานขนมไอศครีมขึ้นชื่อ Blue Seal และ ไอศครีมเกลือ

18.30 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยาน Naha Airport โดยใช้แทกซี่

22.05 น. เดินทางกลับโดยสายการบิน Peach Air MM989

วันที่หก กรุงเทพ

01.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนคน
2 ท่าน
3 ท่าน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
ราคา (บาท/ท่าน)
41,500
32,500
29,500
26,500
24,500

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำ 50% สำหรับมัดจำทัวร์ ส่วนตั๋วเครื่องบินชำระ 100% เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 144-0-25344-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี)

ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail มาที่ wetravelnet@hotmail.com, Line : @wetravelnet พร้อมหน้าหนังสือเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป ครีมกันแดด แว่นกันแดด เสื้อกันหนาว ยาประจำตัว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915