ทัวร์เนปาล

กาฐมานฑุ โพคารา

Kathmandu Pokhara

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำ 50% เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 144-0-25344-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี)

ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail มาที่ wetravelnet@hotmail.com, Fax 02-9770915, Line 0816046066 พร้อมส่งสำเนาหน้า passport เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

การยกเลิก

ยกเลิกก่อน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50%

ยกเลิก 0-6 วัน คิดค่าใช้จ่าย 75%

ไม่ได้เดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100%

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป ครีมกันแดด แว่นกันแดด เสื้อกันหนาว ยาประจำตัว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915