THE02 ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

Tel 081 4874307, 081 6046066

 

วันเดินทาง

เลือกเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก กรุงเทพ วัดเขาสุกิม เกาะช้าง
06.00 น. นัดเจอกันที่จุดนัดพบ
06.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
11.00 น. นมัสการรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเกจิอาจารย์ชื่อดัง ณ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ที่พัก
15.30 น. ถึงที่พักที่ ไชยเชษฐ์รีสอร์ท (ห้องปรับอากาศ 2 ท่าน/ห้อง พร้อม เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น โทรทัศน์ ตู้เซฟ) ติดชายทะเล
16.00 น. พักผ่อน เล่นน้ำทะลตามอัธยาศัย
18.30 น. พร้อมกันที่ร้านอาหารไชยเชษฐ์ เพื่อรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ดำน้ำชมปะการัง หมู่เกาะกระ เกาะรัง
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2)
09.30 น.นำคณะออกเดินทางไปดำผิดน้ำดูปะการัง และเพลิดเพลินกับการชมฝูงปลานานาชนิด พร้อมแจกอุปกรณ์
ดำน้ำครบชุด บริเวณ หมู่เกาะกระ เกาะรัง ซึ่งเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สวยงามที่สวยงามที่สุดในอ่าวไทย
12.00 น.  บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 3)
13.00 น. สนุกสนานกับการเล่นน้ำดำน้ำดูปะการัง (ต่อ)
14.00 น. เดินทางกลับ ... พักผ่อนตามสบาย
18.30 น. ดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ตกน้ำยามเย็น และท้องทะเลสีครามบริการอาหารเย็นด้วยอาหารทะเลที่สดสะอาด แสนอร่อย พร้อมทะเลเผา (มื้อที่ 4)

วันที่สาม อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 5) … พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.30 น. อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกกับสระว่ายน้ำ ผ่อนคลายกับนวดแผนไทย หรือเล่นน้ำทะเล
10.30 น. อำลาเกาะช้างด้วยความประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 น. เดินทางกลับ ...นมัสการอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
15.00น. แวะซื้อของฝากระหว่างทางกลับ

18.30 น. ถึง จุดหมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานวีทราเวลเน็ต

 

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)
7,300
6,700
6,300
6,000
5,600
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 30 ธ.ค.-3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

 

ราคานี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง ตามที่ระบุ หรือระดับเีดียวกัน
ค่าอาหาร 5 มื้อ
ค่ารถตู้ VIP ไปกลับ กรุงเทพฯ -ตราด - กรุงเทพฯ
ค่าเรือเฟอรี่ไป-กลับเกาะช้าง + ค่าเรือดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
ค่าประกันอุบัติเหต 200000 บาท + ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ของใช้ส่วนตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป