บริษัททัวร์ ทัวร์

 

THI04 ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม ดอกกระเจียว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไร่องุ่น 1 วัน

วันเดินทาง Tel 081 4874307, 081 6046066

1,2,3,9,10 ก.ค.

15,16, 17 ก.ค. เข้าพรรษา

23,24,30,31 ก.ค.

12,13 ส.ค. วันแม่.

05.00 น. นัดพบที่ ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่

08.00 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ต่อรถท้องถิ่นชมทุ่งดอกกระเจียว ดอกกระเจียวที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นดอกกระเจียวสีชมพู แต่ก็จะมีดอกกระเจียวสีขาวขึ้นแซมเป็นบางพื้นที่ อากาศดี ลมเย็นสบาย ท่ามกลางสายหมอกบางๆ  นอกจากทุ่งดอกกระเจียวแล้ว ก็จะมีจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน สามารถมองเห็นป่าซับลังกาผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของ จ.ลพบุรีี้

10.00 น. นำท่านสู่ป่าหินงาม บริเวณนี้ มีหินรูปร่างแปลกตามากมาย เช่น หินรูปถ้วยบอลโลก หินรูปสัตว์ต่างๆ  

11.00 น. เที่ยวชม วัดเขาประดู่ประตูชุมพล นมัสการพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมหอชมวิวที่เห็นทิวทัศน์กว้างไกลของเทือกเขาพังเหย อันงดงาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไก่ย่างส้มตำ เจ้าอร่อย (มื้อที่ 1)

14.00 น. ท่องเที่ยว ไร่องุ่นเทพสถิตย์ ชมทิวทัศน์ของไร่องุ่น ที่ปลูกในหุบเขา แวะัซื้อและชิมองุ่นสด ผลิตภัณฑ์จากองุ่น

16.00 น. นั่งรถรางชมทิวทัศน์ บริเวณสันเขื่อน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เลือกซื้อของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามอัธยาศัย

17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากพวกกะหรี่ปั๊บที่จังหวัดสระบุรี

19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา
ผู้ใหญ่ 900 บาท/ท่าน
เด็ก 3-12 ปี 800 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
11 ท่าน
12 ท่าน
ู้รถตู้ VIP (บาท/ท่าน)
2,000
1,700
1,500
1,300
1,200
1,100
1,050
950
900
หมายเหตุ 1) ) เด็ก 3-12 ปี ลด 100 บาท จากราคาผู้ใหญ่


ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเิตอร์รุ่นใหม่
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ + อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ + รถท้องถิ่นชมทุ่งดอกกระเจียว + รถรางชมเขื่อนป่าสัก
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท + มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน ร่ม หมวก

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915