บริษัททัวร์

 

THN25 ทัวร์น่าน เที่ยวน่าน ดอยภูคา ดอยเสมอดาว ผาชู้ บ่อเกลือ 4 วัน 3 คืน

พักน่าน 2 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยนะครับ)

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
30 ธันวาคม - 2 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

 

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้้)

จุดเด่นของทริปนี้ คือ ทริปชมทะเลหมอกอันงดงาม ชมดอยงาม 3 ดอย แห่งเมืองน่าน ได้แก่ดอยภูคา ดอยเสมอดาว ผาชู้ ชมศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน

วันแรก กรุงเทพฯ น่าน

20.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

21.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดน่าน พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สอง ศรีน่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่่แห้ง วัดภูมินทร์ งาช้างดำ วัดน้อย วัดช้างค้ำ

05.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาิติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุดได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดช ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ ณ รานแจ่วฮ้อน (มื้อที่ 1) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก

09.00 น. เดินทางสู่ เสาดิินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาิติซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา

10.30 น. ชมวิวทิวทัศน์เมืองน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย จุดชมวิวเมืองน่าน

11.30 น. นมัสกการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล

12.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านเฮือนฮอม ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย ขนมจีน (มื้อที่ 2)

13.30 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ของวิหารจตุรทิศ ภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล

14.30 น. ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาิติจังหวัดน่าน ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน นมัสการโบราณสถานวัดน้อย วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

15.30 น. นมัสการพระเจ้านันทบุรีวัดช้างค้ำ ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก สุโขทัย

18.00 น. เข้าพัก ณ จุฑามาศรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน (2 ท่าน/ห้อง ห้องปรับอากาศ)

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ดอยภูคา ชมพูภูคา บ่อเกลือ วัดต้นแหลง ต้นดิกเดียม ผ้าทอลำดวน กาแฟบ้านไทลื้อ

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

07.00 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาิติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของ ดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และมี่พรรณไม้โบราณเช่น ต้นเต่าร้างยักษ์ ให้ท่านได้ชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำคณะชม ต้นชมพูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียว ซึ่งจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์

10.00 น. เดินทางสู่ อ. บ่อเกลือ ชมแหล่งผลิตเกลือสินธุ์เทา โดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัวซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอุทยาน (มื้อที่ 5)

15.00 น. ชมศิลปะไทลื้อและสิบสองปันนา ณ วัดต้นแหลง ในอำเภอปัว สันนิษฐานว่าสร้างประมาณปี พ.ศ. 2127 วิหารทรงตะคุ่มหลังคาลาดต่ำ ซ้อนกัน 3 ชั้น ลักษณะเดียวกับบ้านเรือนแบบเดิมของชาวไทลื้อแถบสิบสองปันนา

16.00 น. นำคณะชม ต้นดิกเีดียม ซึ่งเป็นต้นไม้อารมณ์ขัน โดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส ณ วัดปรางค์

17.30 น. เที่ยวชมวิวทุ่งนาเขียวขจี และหมู่บ้านวิถีไทย ณ ผ้าทอลำดวน กาแฟบ้านไทลื้อ

18.30 น. เข้าพัก ณ จุฑามาศรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน (2 ท่าน/ห้อง ห้องปรับอากาศ) ... บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ วัดภูเก็ต วัดหนองบัว หอศิลป์ริมน่าน ร้านของหวานป้านิ่ม พระธาตุช่อแฮ

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

08.30 น. ชมวิวท้องนากว้างใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็นดอยภูคา สูงใหญ่ สลับซับซ้อน ณ จุดชมวิว วัดภูเก็ต จากนั้นนมัสการหลวงพ่อแสนปัว และให้อาหารปลาผ่านท่อไปยังลำธารเบื้องล่าง

10.00 น. เดินทางสู่ ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว

11.00 น. ชมหอศิลป์ริมน่าน แหล่งรวบรวมงานศิลปะ ของศิลปินท้องถิ่น มีภาพวาด งานศิลปะให้ชมมากมาย

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านเรือนแก้ว (มื้อที่ 8)

13.30 น. นำ คณะรับประทานขนมหวานแสนอร่อย เจ้าดังเมืองน่าน ร้านของหวานป้านิ่ม คนละ 1 ถ้วย

16.00 น. นมัสการพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อเป็นสิริมงคล

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางรวมกับท่านอื่นๆ
ผู้ใหญ่ 6,700 บาท/ท่าน เด็ก 3-1 ปี 5,000 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

ู้พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

8,600

7,900

7,000

6,700

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 28 ธ.ค - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท
** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (2 คืน ตามที่ระบุ)
ค่าอาหาร 8 มื้อ + ขนมหวานป้านิ่ม 1 ถ้วย
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนรถตามความเหมาะสม 

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915