โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet

Kiroro Resort Hokkaido One Day Package

Kiroro One Day Package คิโรโระ 1 วัน
ผู้ใหญ่
เด็ก 6-12 ปี
2,300 บาท/ท่าน
2,100 บาท/ท่าน

Kiroro One Day Package รวม

 

Kiroro Resort Hokkaido 2 Day 1 Night ACTIVITY Package

Kiroro 2 Day 1 Night ACTIVITY Package คิโรโระ 2 วัน 1 คืน
ราคาผู้ใหญ่
9 Feb - 7 Mar
8 Mar - 6 May
เตียงเสริม
ผู้ใหญ่
7,950 บาท/ท่าน
6,450 บาท/ท่าน
6,000 บาท/ท่าน
เด็ก 6 - 12 ปี เสริมเตียง 5,300 ไม่เสริมเตียง 4,300, เด็ก 4 -5 ปี เสริมเตียง 2,000 ไม่เสริมเตียง 800, เด็ก 0 - 3 ปี ฟรี
เด็ก 4- 5 ปี ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน เย็น ออนเซ็น Snow Park และ Gondola, เด็ก 0 - 3 ปี ไม่รวมบริการต่างๆ

Kiroro 2 Day 1 Night ACTIVITY Package รวม

Kiroro Resort Hokkaido 2 Day 1 Night SKI Package

Kiroro 2 Day 1 Night SKI Package คิโรโระ 2 วัน 1 คืน
ราคาผู้ใหญ่
9 Feb - 7 Mar
8 Mar - 6 May
เตียงเสริม
ผู้ใหญ่
10,100 บาท/ท่าน
8,650 บาท/ท่าน
8,200 บาท/ท่าน
เด็ก 6 - 12 ปี เสริมเตียง 6,300 ไม่เสริมเตียง 5,100, เด็ก 4 -5 ปี เสริมเตียง 2,000 ไม่เสริมเตียง 800, เด็ก 0 - 3 ปี ฟรี
เด็ก 4- 5 ปี ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน เย็น ออนเซน, Lift pass ชุดเสื้อ กางเกง และอุปกรณ์สกี, เด็ก 0 - 3 ปี ไม่รวมบริการต่างๆ

Kiroro 2 Day 1 Night SKI Package รวม

 

ไม่รวม :

 การจองและชำระเงิน

การยกเลิก

คิดค่าใช้จ่าย 100% ไม่สามารถคืนเงินได้

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066 Line@wetravelnet
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915