เที่ยวสวิสด้วยตัวเอง 15 วัน 14 คืน SWS01

เที่ยวสวิสโดยรถไฟ

72,000 / 74,000 บาท/ท่าน

โทร 081 4874307, 081 6046066, 097 9959504, Line 0816046066

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 1-2 ท่าน

ท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ รูปแบบใหม่ ไม่ใช่ทัวร์

เราอำนวยความสะดวกในการ ทำวีซ่า วางแผนท่องเที่ยว จองที่พัก จองรถไฟ ทำประกันการเดินทาง ให้ท่าน

อิสระกว่า ประหยัดกว่า เที่ยวเยอะกว่า คุ้มค่ากว่า

เที่ยวสวิสด้วยตัวเอง

เที่ยวสวิสด้วยตัวเอง

 

วันแรก กรุงเทพ ซูริค

เดินทางถึงซูริค ณ ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์

เข้าพัก ณ โรงแรม Ibis Budget Airport Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง เที่ยวเมืองซูริค ทะเลสาบซูริค

ซูริค Zurich เมืองใหญ่ที่สุดของสวิส ศูนย์รวมของทุกสิ่ง

ถนน Bahnhofstrass ถนนที่ได้ชื่อว่าหรูหราที่สุดในสวิส มีทั้งร้านขายสินค้า Brand Name นาฬิการาคาแพงหลากหลายแบรนด์ แวะชิม และซื้อช็อกโกแลต ณ ร้าน Sprungli ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิส Schweizerishches Landesmuseum มีห้องจัดแสดงประวัติศาตร์ ความเป็นมา ข้าวของเครื่องใช้ วัตถุโบราณ ของสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า 100 ห้อง

Parade Platz จัตุรัสที่รายล้อมด้วยสถาบันการเงินมากมาย

ทะเลสาบซูริค Zurichsee ชมจุดชมวิวทะเลสาบซูริคอันงดงาม แวะถ่ายรูปรูปปั้นคนคู่นกอินทรีย์สัญลักษณ์ของทะเลสาบซูริค

สะพาน Quaibrucke ชมวิวเมืองซูริค ที่อยู่ปากแม่น้ำ Limmat ซึ่งจะเห็นโบสถ์และวิหาร และเขตเมืองเก่างดงามมาก

ลินเดนฮอฟ Lindenhof เนินเขาเตี้ย ริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต จุดชมวิวเมืองซูริค

เขตเมืองเก่า มีโบสถ์สวยงามหลายแ่ห่ง เช่น Augustinekirche, St.Peters Kirche, มหาวิหารเฟรามึนสเตอร์ Fraumunster ซึ่งภายในภาพเขียนกระสีของ Marc Chagall งดงามมาก รวมถึง โกรส์มึนสเตอร์ Grossmunter ที่สวยงาม โดดเด่น

เข้าพัก ณ โรงแรม Ibis Budget Airport Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม ชาฟเฮาเซิน ป้อมมูนอท น้ำตกไรน์ ซูริค

ชาฟเฮาเซิน Schaffhausen เมืองแห่งระเบียง City of Oriels บ้านเมืองในเขตเมืองเก่า มีระเบียงที่ยื่นออกนอกตัวตกึ

เมืองเก่าชาฟเฮาเซิน Schaffhauen ชมความงดงามของบ้านเรือนในเขตเืมืองเก่า เช่น ภาพเขียนปูนเปียกของบ้านอัศวิน Zum Ritter และอีกหลายๆ หลัง มีลวดลายภาพเขียนประดับหน้าบ้านงดงามมาก ชมมหาวิหาร Muster ประจำเมือง

ป้อมมูนอท Munot ป้อมเก่าแก่ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 50 เมตร สามารถชมเมือง Schaffhausen แม่น้ำไรน์ และไร่องุ่นระหว่างทางขึ้นได้อย่างงดงามมาก

น้ำตกไรน์ Rhinefall น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปกว้างกว่า 150 เมตร สามารถใกล้ชิดน้ำตกแ่ห่งนี้ โดยการนั่งเรือเข้าไปใกล้ๆ หรือขึ้นไปบนเกาะกลางน้ำตกไรน์ รวมถึงข้ามฟากไปอีกฝั่งของแม่น้ำไรน์เพื่อไปยังปราสาทเวิร์ท Schloss Worth ที่ตั้งตระหง่านคู่น้ำตกไรน์

เข้าพัก ณ โรงแรม Ibis Budget Airport Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ ซูริค ซังต์มอริตซ์

เดินทางสู่เมืองซังต์มอริตซ์ St.Moritz

เข้าพัก ณ โรงแรม Hotel Piz St.Moritz หรือเทียบเท่า

เมืองซังต์มอริตซ์ St.Moritz เมืองรีสอร์ทหรูหราระดับโลก Top of the world เดินเล่นตัวเมือง ชม เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ เขตใจกลางเมือง

ทะเลสาบ St.Moritz ชมวิวทะเลสาบซังต์มอริตซ์ที่งดงามมีฉากหลักเป็นอาคารและเทือกเขางดงามมาก

 

วันที่ห้า ซังต์มอริตซ์

เลือกพิชิตยอดเขา เดินทางสะดวกสบายด้วย Cable Car ณ ยอด Piz Nair, Covatsch Mount หรือ Muottas Muragl ซึ่งแต่ละยอดมีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม

เที่ยวชมทะเลสาบ Silvaplana เช่าจักรยาน ปั่นเรียบทะเลสาบ วิวสวยงามมาก อากาศสดชื่นมากๆ

เข้าพัก ณ โรงแรม Hotel Piz St.Moritz หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก ซังต์มอริตซ์ แซร์มัตต์

นั่งรถไฟจาก St.Moritz สู่ Zermatt โดยใช้เส้นทางรถไฟ สายกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย สามารถนั่งรถไฟธรรมดา หรือหากประสงค์จะนั่ง Glacier Express จะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า จุดที่น่าสนใจของเส้นทางนี้ ได้แก่ 1.สะพานลันด์วัสเซอร์ Landwasser Viadukt สิ่งมหัศจรรย์การก่อสร้างสะพานรถไฟทะลุอุโมงค์ โดยสร้างเลียนแบบสะพานส่งน้ำแบบโรมัน 2. โอเบอร์อัลฟ์พาส Oberalppass จุดสูงสุดของเส้นทางสายนี้ สูง 2,033 เมตร วิวสวยงามมาก โดยใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงบนรถไฟ

ถึง Zermatt เข้าพัก ณ โรงแรม Hotel Ambiance Zermatt หรือเทียบเท่า

เดินเล่นตัวเมืองแซร์มัตต์ เมืองน่ารักๆ เมืองปลอดมลภาวะ ไม่รถยนต์ บ้านเรือนประดับประดาด้วยดอกไม้ เที่ยวชม เขตเมืองเก่า ชมบ้านโบราณ ชมโบสถ์ ชมพิพิธภัณฑ์ Matterhorn Museum ตัวเมือง Zermatt ยังสามารถมองเห็นยอด Matterhorn เด่นเป็นสง่า

 

วันที่เจ็ด กอร์แนร์การ์ท มัทเทอร์ฮอร์น แซร์มัตต์

นั่งรถไฟสู่ Gornergrat ระหว่างทางจะเห็นยอด Matterhorn ตลอดเวลา (Swiss pass สามารถลดราคาตั๋วได้)

กอร์แนร์การ์ท Gornergrat จุดชมวิว Matterhorn ที่สวยงาม เห็นวิว 360 องศา บริเวณนี้สามารถมองเห็น ยอด Matterhorn ได้สวยงามที่สุด และมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร ร้านของของที่ระลึก ห้องน้ำ โรงแรม

ยอดเขา Matterhorn ยอดเขาทรงปิระมิด เป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ สูง 4,478 เมตร และเป็นสัญลักษณ์ของชอคโกแลต Toblerone

จากยอด Gornergrat สามารถเดินเลาะเขา ชมวิวสู่ทะเลสาบ Riffel ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ และจากนั้นสามารถนั่งรถไฟกลับที่สถานี Rotenboden เพื่อกลับ Zermatt

เข้าพัก ณ โรงแรม Hotel Ambiance Zermatt หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด สบายๆ ใน แซร์มัตต์

Zermatt เมืองที่น่าจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ให้เต็มที่ สามารถเช่าจักรยาน รับประทานอาหารอร่อยมากมาย ดื่มกาแฟ ชิมชอคโกแลต เลือกซื้อของที่ระลึก ใช้ชีวิตแบบสบาย พักผ่อนให้เต็มที่ ณ เมืองน่ารักแห่งนี้ Zermatt

หรือจะเลือกเที่ยวเส้นทางกระเช้่า Matterhorn Glacier Paradise ซึ่งจะเห็น Matterhorn อีกด้านหนึ่ง งดงามไม่แพ้กัน

 

วันที่เก้า แซร์มัตต์ อินเทอร์ลา์เค่น

เช้า นั่งรถไฟจาก Zermatt สู่ Interlaken

เข้าพัก ณ โรงแรม Hotel Lotschberg หรือเทียบเท่า

อินเทอร์ลาเค่น Interlaken เมืองเล็กอันโด่งดัง อยู่ระหว่างทะเลสาบทูน กับ ทะเลสาบบรีเอนซ์ เมืองนี้มีโรงแรมหรู ร้านค้าแบรนด์เนม ร้านชอคโกแลตชื่อดัง มากมาย เดินเล่นเที่ยวเมืองสบายๆ ยามบ่าย

วันนี้ควรซื้อตั๋วรถไฟขึ้นยุงเฟราล่วงหน้า (เพราะจำกัดจำนวนในแต่ละวัน) แนะนำซื้อตั๋วเส้นทาง Wengen - Jungfrau - Grindelwald จะได้เที่ยวเป็นวงกลม ผู้ใช้ Swiss pass มีส่วนลด

 

วันที่สิบ เลาเทอร์บรุนเนน เวิงเงิน ยุงเฟรายอค กรินเดลวาลด์ อินเทอร์ลาเค่น

เช้า นั่งรถไฟสู่ Lauterbrunnen ต่อไปยัง Wengen ระหว่างทางมีทิวทัศน์หุบเขาที่งดงามมาก แวะเดินเล่น ชมวิวเมือง Wengen เมืองปลอดรถยนต์ อากาศบริสุทธิ์มาก

นั่งรถไฟต่อไปยัง ไคลเนไชเดก Kleine Scheidegg หมู่บ้านเล็กๆ ต้นทางรถไฟขึ้นสู่ยอดยุงเฟรายอค ที่นี่วิวสวยสุดๆ

Jungfraujoch Top of Europe สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป สูง 4158 เมตร ระหว่างทาง จะมีแวะจุดชมวิว 2 จุด เส้นทางรถไฟสายนี้ใช้เวลาสร้าง 16 ปี จุดที่น่าสนใจได้แก่ 1. Ice Palace วังน้ำแข็ง สถานที่แสดงประติมากรรมน้ำแข็ง ในถ้ำน้ำแข็งที่เจาะลึกลงไปในธารน้ำแข็งกว่า 30 เมตร 2. Sphinx Observation Terrace หอสังเกตการ์สฟิงช์ จุดชมวิวที่รูปร่างคล้ายสฟิงช์ 3.ลานหิมะ สามารถสัมผัสหิมะด้านนอก และมองเห็นธารน้ำแข็งอาเล็ทซ์ งดงามมาก

เดินทางกลับสู่หมู่บ้าน Grindelwald ระหว่างทาง ทิวทัศน์สวยงามมาก หมู่บ้าน Grindelwald เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อากาศดี ร้านค้า ร้านอาหาร มากมาย

เดินทางสู่ Interlaken เข้าพัก ณโรงแรม Hotel Lotschberg หรือเทียบเท่า

 

วันที่สิบเอ็ด มูร์เริน ยอดเขาชิลธอร์น พิตส์ กลอเรีย กิมเมอวาลด์ อินเทอร์ลาเค่น

เช้า นั่งรถไฟสู่ Lauterbrunnen โดยแวะเดินชมเมืองเล็กๆ แห่งหุบเขา ซึ่งสามารถเดินชมน้ำตกชเตาบ์บาค Stabbach Falls ที่ตกจากหน้าผาชัน สัญลักษณ์ของหมู่บ้่าน

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่เมือง Lauterbrunnen สู่สถานี Grutschalp จะมีรถไฟฟันเฟืองรอรับเพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านมูร์เริน Murren

เดินผ่านหมู่บ้าน Murren หมู่บ้านปลอดรถยนต์ เงียบสงบ วิวสวยมาก อากาศดีมาก ใช้เวลาราว 10 นาที จะถึงกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา Schilthorn ซึ่งนับว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

ยอดเขา Schilthorn ความสูง 2,970 เมตร ยอดเขาที่มีชื่อเสียงจาก ภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ 007 โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ พิตส์ กลอเรีย Piz Gloria เป็นฐานของผู้ก่อการร้าย

Piz Gloria สามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามา 360 องศา มองเห็นยอด Jungfrau 4,158 เมตร, ยอด Eiger 3,970 เมตร, ยอด Monch 4,107 เมตร ได้ชัดเจน

ขากลับนั่งกระเช้าสู่ Gimmmelwald หมู่บ้านเบื้องล่าง นั่งรถบัสกลับ Lauterbrunnen และนั่งรถไฟกลับ Interlaken

เข้าพัก ณ โรงแรม Hotel Lotschberg หรือเทียบเท่า

 

วันที่สิบสอง มงเทรอ ปราสาทชีลง เวอเวย์ เิบิร์น อินเทอร์ลาเค่น

นั่งรถไฟสู่ มงเทรอ Montreux หรือที่เรียกว่า สวิสริเวียร่า เมืองต่างอากาศริมทะเลสาบเจนีวา Lake Geneva ที่มีชื่อเสียง เดินเล่นริมทะเลสาบเจนีวา สามารถนั่งรถไฟสายปกติ หรือ Golden Pass Line รถไฟสายชมวิวก็ได้

เที่ยวชมจตุรัสตลาด ถ่ายรูปกับรูปปั้น Fredie Mercury นักร้องนำวง Queen

เที่ยวปราสาทชีลง Chateau De Chillon มรดกโลกริมทะเลสาบเจนีวา สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 งดงามมาก

นั่งรถไฟสู่เมือง เวอเวย์ Vevey ระหว่างทางจะเป็นเขตปลูกองุ่นที่เรียกว่า ไร่องุ่นลาโวกซ์ Lavaux Vineryard Terrace โดยปลูกตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เที่ยวเขตเมือง Vevey เดินเล่นริมทะเลสาบเจนีวา Lake Geneva ชมประติมากรรมส้อมยักษ์ที่มีชื่อเสียง รูปปั้นตลกชื่อดัง ชา่ร์ลี แชปลิน และแวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่

เดินทางสู่เมือง Bern

กรุงเบิร์น Bern เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองมรดกโลก อาคารบ้านเรือนที่นี่สร้างได้อย่างงดงามมาก เริ่มเที่ยวจากจุตรัสหน้าสถานีรถไฟ Bahnhof Platzm, ประตูเมืองโบราณ Kafigturm, หอนาฬิกา Zytglogge, บ้านไอน์สไตน์ (Einstein Haus) และชมวิวเมืองเิบิร์นมุมสูง และโค้งแม่น้ำอาเรอ Aare River ณ วิหารมึนสเตอร์ Munster

เดินทางกลับ Interlaken เข้าพัก ณ โรงแรม Hotel Lotschberg. หรือเทียบเท่า

 

วันที่สิบสาม อินเทอร์ลาเค่น ลูเซิร์น

เช้า นั่งรถไฟสู่ เืมือง Luzern

เข้าพัก ณ โรงแรม Ibis Budget Luzern City หรือเทียบเท่า

บ่าย เที่ยวเมือง Luzern หัวใจแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของสวิส เมืองตั้งอยู่ปากแม่น้ำรอยส์ Reuss River และทะเลสาบลูเซิร์น Lake Luzern จุดที่น่าสนใจได้แก่

คาเพลล์บรึคเคอ Kapellbrucke สะพานไม้โบราณมีหลังคาคลุึม มีขนาดใหญ่้กว่าทุกสะพาน และมีป้อมแปดเหลี่ยมอยู่กลางสะพาน สัญลักษณ์ของลูเซิร์น

ชปรอยเออร์บรึคเคอ Spreuebrucke สะพานไม้โบราณอีกแห่ง ใต้หลังคามีภาพเขียนประดับงดงามมาก

เขตเมืองเก่าลูเซิร์น Luzern Old Town เป็นเขตปลอดรถยนต์ บริเ้วณนี้มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมาย บนผนังอาคารบางแห่งยังอนุรักษ์ภาพวาดสีสันสดใส สวยงามมาก

กำแพงเมืองเก่าลูเซิร์น หรือ มูเซกก์เมาเออร์ Museggmauer อยู่บนเนินเขาเหนือตัวเมือง สามารถชมวิวเมืองลูเซิร์นได้งดงาม

อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น หรือ เลอเวนเดงก์มัล Lowendenkmal สัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของ Luzern รัฐบาลฝรั่งเศสสร้างเพื่อให้เกียรติทหารรับจ้างชาวสวิส จำนวน 786 นาย ที่ไปปกป้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

ร้าน Old Swiss House ร้านอาหารเก่าแก่ของลูเซิร์น สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จมาที่นี่ รวมถึงผู้มีชื่อเสียงทั่วโลกหลายๆท่าน

ออฟเคยร์เคอ Hofkirche โบสถ์หอคอยคู่ ภายในมีการตกแต่งประดับประดาที่วิจิตรงดงาม

ทะเลสาบลูเซิร์น Lake Luzern เดินเล่นชมวิวทะเลสาบยามเย็น งดงามมาก มีฝูงหงส์ ฝูงเป็ดเล่นน้ำ เห็นภูเขาริิกิ เป็นฉากหลัง

 

วันที่สิบสี่ ลูเซิร์น ยอดเขาริกิ / พิลาตุส / ทิตลิส

เช้า เลือกพิชิตยอดเขาที่มีชื่อเสียงของ Luzern ได้แก่

1. ยอดเขาริกิ Rigi Mountain สามารถเดินทางโดยเรือและต่อรถไฟ สูง 1797 เมตร เป็นจุดที่มองเห็นวิวทะเลสาบและเมืองลูเซิร์นที่งดงามมาก ผู้ถือ Swiss Pass ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

2. ยอดเขาพิลาตุส Pilatus ยอดเขาคู่บ้่านคู่เมืองลูเซิร์น ระยะทางไม่ไกลจากตัวเมือง รถไฟขึ้นยอดเขาพิลาตุส ถือว่าเป็นทางรถไฟฟันเฟืองที่ชันที่สุดในโลก บางช่วงชันถึง 45 องศา ผู้ถือ Swiss Pass มีส่วนลดในการซื้อตั๋วขึ้นเขาแห่งนี้

3. ยอดเขาทิตลิส Titlis Mountain จะต้องนั่งรถไฟไปเมือง Engelberg เป็นยอดเขาสูงมิหิมะปกคลุมทั้งปี สูง 3,020 เมตร และนั่งกระเช้าที่หมุน 360 องศา ผู้ถือ Swiss Pass มีส่วนลดในการซื้อตั๋วขึ้นเขาแห่งนี้

เย็น เดินเล่นเมือง Luzern เข้าพัก ณ โรงแรม Ibis Budget Luzern City หรือเทียบเท่า

 

วันที่สิบห้า ลูเซิร์น ท่าอากาศยานซูริค กรุงเทพ

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

74,000 บาท/ท่าน

อายุ16-26 ปี 72,000 บาท/ท่าน

**กรณ๊ต้องการไกด์นำทริปสำหรับกรุ๊ปส่วนตัว ทางเรายินดีให้บริการ โดยสามารถสอบถามราคาอีกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ รวม

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำ 50% เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 144-0-25344-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี)

ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail มาที่ wetravelnet@hotmail.com, Fax 02-9770915, Line 0816046066 พร้อมส่งสำเนาหน้า passport เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

การยกเลิก

ยกเลิกก่อน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50%

ยกเลิก 0-6 วัน คิดค่าใช้จ่าย 75%

ไม่ได้เดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100%

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป ครีมกันแดด แว่นกันแดด เสื้อกันหนาว ยาประจำตัว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

 

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตนเอง เที่ยวสวิสด้วยตนเอง
ทัวร์สวิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิส