ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี กินกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ ปูทะเล 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่าส่วนตัว ทัวร์พม่ากรุ๊ปเหมา

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

ไฮไลต์ทริปนี้

- สักการะ 2 มหาสถานบูชาสูงสุดของพม่า 2 แห่ง ได้แก่ เจดีย์ชเวดากอง + เจดีย์ชเวมอดอว์

- รับประทานอาหารซีฟู้ด กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ ปูทะเล ร้าน Minn Lan ร้านซีฟู้ดชื่อดัง ราคาถูก ของพม่า 2 มื้อเย็น ร้านนี้อร่อยสุดๆ tripadvisor ยกให้เป็นร้านซีฟู้ดอันดับ 1 ในพม่า ครับ

- เที่ยวไม่เหมือนทัวร์อื่น เราพาเที่ยวแบบส่วนตัว พาไปชมวิวย่างกุ้ง 360 องศา จาก Sakura tower พาไปรับประทานอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ 999 Shan noodle และ Feel Myanmar food

 

วันแรก กรุงเทพ ย่างกุ้ง สุสานสงครามเทาเกียน หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ Minn Lan Seafood กุ้งมังกร

05.00 น. ต้อนรับคณะ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทางโดยสารการบิน Air Asia FD251 07.15 - 08.00

08.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้งพม่า จากนั้นเดินทางสู่เมืองบาโก หรือที่รู้จักกันในนาม กรุงหงสาวดี เมืองหลวงเก่าพม่า

10.30 น. แวะชมสุสานสงครามเทาเกียน หรืออนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 2 รำลึกถึงความสุญเสียในอดีต และชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองหงสาวดี

13.00 น. บ่าย ชมพระราชวังบุเรงนอง กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพม่า ชมสถานปัตยกรรมอันวิจิตร งดงาม

14.00 น. สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ พระพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาสถานบูชาสูงสุดของพม่า เจดีย์องค์ใหญ่ ศูนย์รวมศรัทธาชาวหงสาวดี

16.00 น. เดินทางกลับย่างกุ้ง เข้าพัก ณ โรงแรม Ibis Styles Yangon Stadium (2 ท่าน/ห้อง) หรือเทียบเท่า

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ซีฟู้ดสดๆ ทั้งกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ ปูทะเล กั้ง ปูนิ่ม ปลาเก๋า ณ ร้านซีฟู้ดชื่อดัง อร่อยที่สุดในย่างกุ้ง Minn Lan Seafood รับประทานเต็มที่ ซีฟู้ดสดๆ จัดเต็ม ในราคาประมาณ 1,000 บาท/ท่าน เท่านั้น

 

วันที่สอง เจดีย์โปตาทาว เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พระใหญ่งาทัตจี 999 Shan noodle ชมวิว Sakura Tower เจดีย์ชเวดากอง Minn Lan Seafood กุ้งมังกร

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

08.30 น. สักการะเจดีย์โปตาทาว เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ สร้างไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้ว ภายในบรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นขอพระจากเทพทันใจ และเทพกระซิบ อันเป็นที่เคารพของชาวพม่า และชาวไทย

10.00 น. สักการะพระนอนตาหวาน พระนอนที่มีความสวยงามที่สุดในพม่า

11.00 น. สักการะพระใหญ่ ณ วัดงาทัตจี พระหินอ่อนสูงเท่าตึก 5 ชั้น ทรงเครื่องกษัตริย์ งดงามมาก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ 999 Shan noodle food ร้านอร่อยอันดับ 1 จาก tripadvisor

13.30 น. ชมวิวเมืองย่างกุ้ง และแม่น้ำย่างกุ้งแบบ 360 องศา ณ ชั้น 20 ณ Sakura Tower พร้อมดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ ตามอัธยาศัย

16.00 น. สักการะเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองพม่า 1 ใน 5 มหาสถานบูชาสูงสุดของพม่า และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย อยู่ที่นี่ยาวจนฟ้าเปลี่ยนสี สะท้อนแสงไฟจากองค์มหาเจดีย์ชเวดากอง สวยงามเกินบรรยาย

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ซีฟู้ดสดๆ ทั้งกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ ปูทะเล กั้ง ปูนิ่ม ปลาเก๋า ณ ร้านซีฟู้ดชื่อดัง อร่อยที่สุดในย่างกุ้ง Minn Lan Seafood รับประทานเต็มที่ ซีฟู้ดสดๆ จัดเต็ม ในราคาประมาณ 1,000 บาท/ท่าน เท่านั้น

21.00 น. เข้าพัก ณ โรงแรม Ibis Styles Yangon Stadium (2 ท่าน/ห้อง) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม เจดีย์สุเล ตลาดสก็อต พระหยก พระเขี้ยวแก้ว ช้างเผือก กรุงเทพ

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

08.30 น. สักการะเจดีย์สุเล Landmark เก่าแก่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง

09.30 น. ช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต แหล่งรวมงานไม้ แกะสลัก หยก มากมาย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพม่าแท้ๆ ณ ร้าน Feel Myanmar Food

13.30 น. สักการะ พระหยก พระเขียวแก้ว และชมช้างเผือก คู่บ้านคู่เมือง ณ ปางช้างเผือก

15.30 น. ส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานย่ากุ้งโดยสวัสดิภาพ เดินทางกลับด้วยสายการบิน Air Asia FD254 17.35 - 19.25

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนคน
2-3 ท่าน
4-5 ท่าน
6-7 ท่าน
8-9 ท่าน
10-11 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

21,000

14,000

10,400

10,200

9,500

หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำ 3,000 บาท/ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป ครีมกันแดด แว่นกันแดด เสื้อกันหนาว ยาประจำตัว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915