ทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์สังขละบุรี

THC08 ทัวร์สวนผึ้ง อัมพวา 3 วัน 2 คืน

โทร. 081 6046066, 081 4874307, 097 9959504

 

ทัวร์สวนผึ้ง

ทัวร์สวนผึ้ง 3 วัน 2 คืน

 

วันเดิืนทาง 2558 / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ที่พัก/ราคา
23-25 ตุลาคม วันปิยะ

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
7-9 พฤศจิกายน

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
14-16 พฤศจิกายน

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
21-23 พฤศจิกายน

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
28-30 พฤศจิกายน

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
5-7 ธันวาคม วันพ่อ

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
10-12 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
11-13 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
19-21 ธันวาคม

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
25-27 ธันวาคม

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
26-28 ธันวาคม

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
27-29 ธันวาคม

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
29-31 ธันวาคม

คัน1 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
30 ธันวาคม - 1 มกราคม วันปีใหม่

คัน1 6,200 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

 

31 ธันวาคม - 2 มกราคม วันปีใหม่

คัน1 6,200 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

 

1 - 3 มกราคม วันปีใหม่

คัน1 6,200 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

 

(กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางได้)

วันแรก วัดหนองหอย ถ้ำเขาบิน โป่งยุบ บ้านมนุษย์หินฟลิ้นสโตน สวนผึ้ง

06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท . ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน วีทราเวล ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ

07.00 น.

ออกเดินทาง โดย รถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

09.30 น.

เที่ยวชม วัดหนองหอย นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมองค์ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล

11.00 น.

เที่ยวชม ถ้ำเขาบิน ถ้าำที่มีความงดงามมากที่สุดใน ราชบุรี ภายในแบ่งเป็น ห้องย่อย 8 ห้อง มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยแปลกตามากมาย

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

14.30 น. ชมโป่งยุบ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำ ทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์
15.30 น. ชม บ้านมนุษย์หินฟลิ้นสโตนสวนผึ้งรีสอร์ท ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปมุมสวยๆ มากมาย
17.00 น. เข้าพัก ณ อู่หลงรีสอร์ท (พัก 2 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวีน้ำอุ่น หรือระดับเดียวกัน )
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 2) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ทะเลหมอก เขากระโจม Scenery resort สวนผึ้งออร์คิด น้ำตกเก้าชั้น ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto
05.00 น.

เดินทางชมทะเลหมอก ณ เขากระโจม รอยต่อไทยพม่า โดยใช้รถท้องถิ่น สัมผัสอากาศหนาวและทะเลหมอกยามเช้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
09.00 น. เที่ยว Scenery resort & Farm รีสอร์ทในฝัน มีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะ ฟาร์มแกะและทุ่งหญ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้
10.30 น. ชมความงามของราชินีแห่งมวลดอกไม้ ดอกกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ณ สวนผึ้งออร์คิด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.30 น. เที่ยวชม น้ำตกเก้าชั้น น้ำตกที่มีความงดงามที่สุดในสวนผึ้ง ให้ท่านได้เล่นน้ำตามอัธยาศัย
15.00 น. เที่ยวชม ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto มีกิจกรรมมากมาย เช่น พายเรือ นวดแผนไทย และร้านขายของที่ระลึกมากมาย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
วันที่สาม บ้านหอมเทียน โบสถ์โพธิ์ปรก วัดบางกุ้ง อุทยาน ร.2 ตลาดน้ำอัมพวา
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ... สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า

09.30 น. ชมแหล่งผลิตเทียนหอม ณ บ้านหอมเทียน เลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารชื่อดังที่สุดของอัมพวา ร้านน้องอุ้ม ริมแม่น้ำแม่กลอง (มื้อที่ 7)

14.00 น.

ชม อุโบสถปรกโพธิ์ ณวัดบางกุ้ง Unseen in Thailand ซึ่งมีต้นไมในพุทธกาล ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ปกคลุม กราบสักการะ หลวงพ่อนิล ภายในอุโบสถ

15.30 น.

ชม อุทยาน ร.2 เป็นอุทยานบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

17.00 น. ้เดิน ช๊อป กิน เที่ยว กับอาหาร ขนม ที่หาทานได้ยาก และซื้อของฝากมากมาย ที่ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นแห่งเดียวของประเทศไทย

21.00 น.

ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล


ราคา
ผู้ใหญ่ 6,500 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,600 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

ปีใหม่ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ 6,800 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,900 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ู้เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)
7,900
7,400
6,900
6,500
6,300
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP + น้ำมัน
อาหาร 7 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ที่พัก 2 คืน + ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองทัวร์

โอนมัดจำ 2,000 บาท


สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก เสื้อกันหนาว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915