THI03 ทัวร์เขาใหญ่ - ไนท์ซาฟารี - Palio - Primo Piazza - ไร่องุ่น 2 วัน 1 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

 

ทัวร์เขาใหญ่
ทัวร์เขาใหญ่

กรุ๊ปเหมา กำหนดจุดนัดหมาย และวันเดินทางได้

วันแรก เขาใหญ่ น้ำตกเหวนรก น้ำตกเหวสุวัต เขาเขียว Palio ไนท์ซาฟารี
06.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

07.00 น. ออกเดินทางไปเขาใหญ่โดย รถตู้โตโยต้าหลังคาสูง VIP รุ่นใหม่ล่าสุด เมื่อเข้าสู่เขต เขาใหญจุดแรกที่เราแวะคือ จุดชมวิวฝั่งปราจีนบุรี ซึ่งจะเห็นวิวท้องนาเขียวขจีเบื้องล่าง

10.00 น. ชมทัศนียภาพบริเวณ น้ำตกเหวนรก น้ำตกขนาดใหญ่ความสูงกว่า 100 เมตร ที่เคยตกเป็นข่าวว่ามีช้างตกลงไป จากนั้นชมประวัติความเป็นมา พันธุ์สัตว์ และป่าไม้ ภายในเขตอุทยานที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และไปเที่ยวต่อที่น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเขาใหญ่ บริเวณนี้สามารถเล่นน้ำได้ มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีห้องน้ำสะดวก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอุทยานฯ (มื้อที่ 1)

13.00 น. ท่องเที่ยว เขาเขียว ชมทัศนียภาพบน ยอดเขาเขียว หรือ ผาตรอมใจ ซึ่งเป็นยอดสูงสุดของเขาเขียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ในเขตเขาใหญ่ได้กว้างไกล ขาลงแวะชมวิวที่ ผาเดียวดาย เป็นหน้าผาโล่ง มองเห็นแนวเขาร่มซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในเขตเขาใหญ่ทอดตัวขนานไปจรดแนวทุ่งหญ้ากว้าง ถ้าโอกาสดีอาจเห็นฝูงนกเงือกบินผ่าน

15.00 น.พาท่านสู่หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี

17.00 น. เข้าพักที่ The Hill Hotel / The Jungle House Resort / ภูวิวรีสอร์ท (หรือระดับเดียวกัน) หรือระดับเดียวกัน และรับประทานอาหารเย็นที่ครัวหญ้าคา (มื้อที่ 2)

19.30 น. นั่งรถกระบะ ส่องสัตว์ มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ตลอดเส้นทาง โอกาสเจอสัตว์มีสูงมาก ที่พบประจำ เช่น เก้ง กวาง ลิง ชะนี อีเห็น เม่น หมีขอ และกลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ไร่องุ่นกรานมอนเต้ Primo Piazza ฟาร์มโชคชัย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3)

09.30 น. เที่ยวชม ไร่องุ่นกรานมอนเต้ แหล่งปลูกองุ่นสายพันธุ์ดี เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่น

10.30 น. เที่ยวชม Primo Piazza พรีโม เพียซซ่า แหล่งท่องเที่ยวสไตล์อิตาลี มีร้านน่ารักๆ และมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวสวนฝรั่ง (มื้อที่ 4)

13.00 น. แวะซื้อของฝาก ณ ฟาร์มโชคชัย

18.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาจอยทัวร์
ผู้ใหญ่ 4,300 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 3,300 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ปีใหม่ 29 ธ.ค.-2 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

5,400

5,100

4,600

4,300

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2)ปีใหม่ 29 ธ.ค.-2 ม.ค.เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

หากต้องการพัก รีสอร์ทระดับ 4 ดาว เช่น สักภูเดือน / Bonanza / จุลดิศเขาใหญ่ / ปาลิโออินน์ (หรือระดับเดียวกัน) เพิ่มราคาท่านละ 700 - 1,000 บาท

 

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 1 คืนตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า
ค่าอาหาร 4 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมส่องสัตว์
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท


ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว หมวก

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915