THI08 วังน้ำเขียว จิมทอมป์สันฟาร์ม ฟลอร่าปาร์ค 2 วัน 1 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

 

ทัวร์วังน้ำเขียว
ทัวร์วังน้ำเขียว

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ที่พัก/ราคา
8-9 ธันวาคม
คันที 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
29-30 ธันวาคม ปีใหม่
คันที 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้)

จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือ พักผ่อนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ แหล่งโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลกวังน้ำเขียว

 วันแรก วังน้ำเขียว จิมทอมป์สันฟาร์มทัวร์ Jim Thompson farm tour ไร่องุ่น ฟาร์มเห็ดหอม สวนผักลุงไกร ผาเก็บตะวัน เขาแผงม้า

05.00 น.

นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

05.30 น.

เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง

10.00 น.

นำคณะเที่ยวชม Jim Thompson farm tour จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ โดยนั่งรถรางชมฟาร์ม ซึ่งจะมีจุดน่าสนใจ 5 จุด ได้แก่ ทุ่งคอสมอสและแปลงผักปลอดสาร ลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสี หมู่บ้านอีสาน หมู่บ้านจิม และตลาดจิม ซึ่งเปิดปีละ 1 ครั้งระหว่าง 3 ธันวาคม - 8 มกราคม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1)

13.00 น.

เดินทางสู่ วังน้ำเขียว เข้าพัก ณบ้านดินวังน้ำเขียว / เพชรภูหมอกรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน รีสอร์ทสวยท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ และขุนเขาน้อยใหญ่ (พักห้องแอร์ห้องละ  2 ท่าน อากาศเย็นสบายทั้งปี ) สัมผัสแห่งโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก

14.00 น.

ชม ไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่นมากมาย

15.00 น.

นำคณะท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ ฟาร์มเห็ดหอม และ สวนผักลุงไกร

16.00 น.

ชมทิวทัศน์ของผืนป่าทับลาน และชมทะเลหมอกยามเช้า ณ ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาิติทับลาน เป็นจุดชมวิวที่งดงามมาก

17.00 น.

เปลี่ยนรถท้องถิ่นเข้าชมกระทิง ณ หน่วยย่อยเขาใหญ่ เขาแผงม้า ชมการกลับมาของฝูงกระทิง ที่หายหายไปนานจากผืนป่าเขาแผงม้าที่กำลังฟื้นตัว

18.30 น.

บริการอาหารเย็นรสเลิศ ณ ครัวต้นไทร ท่ามกลางบรรยากาศทะเลวิวภูเขาวังน้ำเขียว (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง Flora Park, A Cup of Love เขื่อนลำพระเพลิง ปาลิโอ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

08.30 น. เที่ยวชม สวนฟลอร่าปาร์ค Flora Park (รวมบัตรแล้ว)

10.00 น.

แวะดื่มกาแฟตามอัธยาศัย และถ่ายรูปร้านกาแฟเก๋ๆ น่ารักมาก A Cup of Love

11.00 น.

เดินทางสู่ อ.ปากช่อง .. ตามเส้นทาง วังน้ำเขียว-หมูสี ซึ่งผ่านเขื่อนลำพระเพลิง แวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของอ่างเก็บน้ำ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

13.00 น.

พาท่านสู่หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี

18.00 น.

คณะถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงาน วีทราเวล

 

 

ราคาจอยทัวร์
ผู้ใหญ่ 4,300 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 3,300 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ปีใหม่ 29 ธ.ค.-2 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

5,400

5,100

4,600

4,300

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2)ปีใหม่ 29 ธ.ค.-2 ม.ค.เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

หากต้องการพัก รีสอร์ทระดับ 4 ดาว เช่น อิมภูฮิลล์ บุหงาส่าหรี วิลล่าเขาแผงม้า (หรือระดับเดียวกัน) เพิ่มราคาท่านละ 700 - 1,000 บาท

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 1 คืนตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า
ค่าอาหาร 4 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว หมวก

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915