THI16 ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 2 วัน 1 คืน

นอนเชียงคาน 1 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

 

ทัวร์เชียงคาน 2 วัน 1 คืน Word File

 

จองห้องพัก เชียงคาน ภูเรือ ปีใหม่

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้้)

 

วันแรก กรุงเทพ ภูเรือ เลย

20.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

21.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ ภูเรือ จ. เลย

วันที่สอง ภูเรือ พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตรวิปัสสนา พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ชาโตเดอเลย ไร่ทีเอสเอ เชียงคาน ถนนคนเดินชายโขง

05.30 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึงยอด ภูเรือซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาด เช่นหินศิวะ หินเต่า .. บริการอาหารเช้า ณ ภูเรือโภชนา (มื้อที่ 1)

*** 28 พฤศจิกายน 2558 - 31 มกราคม 59 หากมีเวลา นำคณะเที่ยวชม เทศกาลต้นคริสมาสต์ภูเรือ

*** เทศกาลปีใหม่ หากมีเวลา นำคณะเที่ยวชม งานไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ 2558

09.00 น. นมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย (ห้ามสวมเสื้อผ้าสีแดง)

10.00 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ชมอุโบสถและเจดีย์ศิลาแลงทั้งหลัง ณ วัดเนรมิตรวิปัสสนา นมัสการพระพุทธชินราชจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคล

11.00 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย ชมศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จ.เลย

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสราญจิต (มื้อที่2)

14.00 น. เที่ยวชมสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด

15.00 น. แวะชมไร่ทีเอสเอ TSA ชมแปลกปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิด ซึ่งมีการจัดสวนที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับฟักทองยักษ์หนักกว่า 10 กิโลกรัม

16.30 น. เดินทางถึง เชียงคาน เมืองแห่งวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่สงบเรียบง่าย

17.00 น. เข้าพักที่พัก
.... ดิโอลด์ เชียงคาน/บ้านอุ่นรัก/บ้านเคียงโขง/บ้านสามล้อ/ เรือนรักริมโขง / อุ่นรักริมโขง / ใดเฮงบูติก หรือ ระัดับเดียวกัน (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง ห้องน้ำในตัว/รวม )

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นกับเมนูปลาแม่น้ำโขงสดๆ ที่เชียงคานร้านครัวโพธิ์ทอง (มื้อที่ 3)

19.30 น. เดินเล่นท่องเที่ยวถนนคนเดินเชียงคานยามค่ำคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเขียนโปสการ์ด และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย ภูฝ้าย เพลินเพลิน กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย

วันที่สาม เที่ยวเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว ภูทอก วัดศรีคุณเมือง แก่งคุดคู้ ตลาดนัดเชียงคาน ล่องเรือแม่น้ำโขง สวนหินผางาม

06.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนเชียงคาน (ลูกค้าจ่ายค่าทำบุญเองตามอัธยาศัย ชุดละประมาณ 50 บาท)

06.30 น. ชมพระอาทิตย์ขี้นและทะเลหมอกอันงดงาม ณ ยอดภูทอก ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ อ.เชียงคานทั่วทั้งเมือง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

09.00 น. ชมวัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้างอันเก่าแก่ งดงามมาก

10.00 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่นจากนั้นช้อปปิ้งซื้อของฝากมากมาย ณ ตลาดนัดเชียงคาน ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแก้วที่อร่อยมาก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวนุชา (มื้อที่ 5)

15.30 น. ชมคุนหมิงเมืองเลย หรือสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา จอยทัวร์ เดินทางรวมกับท่านอื่นๆ
ผู้ใหญ่ 4,500 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 3,400 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท


ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

5,800

5,200

4,700

4,500

4,200

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

 

ราคานี้ี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 1 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
ค่าอาหาร 5 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915