บริษัททัวร์

THN22 ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน รับส่งเชียงราย

นอนภูชี้ฟ้า 1 คืน ท่าตอน 1 คืน(รับกรุ๊ปเหมาเท่านั้น)

081 6046066, 081 4874307

 

ทัวร์เชียงราย

ทัวร์เชียงราย เริ่มต้นเชียงราย Word File

 

(รับจัดกรุ๊ปเหมาราคาตามงบประมาณของท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้ กำหนดจุดนัดหมายได้ และจัดเดินทางโดยเครื่องบินได้)

จุดเด่นของทริปนี้ คือ ดอยงาม 5 ดอย ได้แก่ ภูชี้ฟ้า ดอยตุง ภูผาสวรรค์ ดอยผาหม่น ดอยแม่สลอง และ ดอยอ่างขาง แวะช้อปปิ้ง ตลาดแม่สาย นอกจากนี้ ยังมีสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ ที่ำกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ คือ ท่าตอน เมืองสงบ บรรยากาศดี ริมแม่น้ำกก

**โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง THN22A ทัวร์เชียงราย ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง ภูชี้ฟ้่่า ดอยผาหม่น **

วันแรก ดอยตุง พระธาตุดอยตุง แม่สาย ท่าขึ้เหล็ก ภูชี้ฟ้า

06.00-08.30 น. รับคณะ ณ จ.เชียงราย ท่าอากาศยาน/ขนส่ง/โรงแรม ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

09.00 น. เที่ยวชมดอยตุง เริ่มจากสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และได้รับรางวัลระดับโลก โดยมีรูปปั้นเด็กตัวตัวหรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์เด่นของสวนแห่งนี้

10.00 น. ชมพระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัตของของสมเด็จย่า

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ดอยตุง ตามอัธยาศัย

13.00 น. นมัสการพระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุน

14.30 น. ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ แม่สาย และข้ามแดนไปพม่าที่ท่าขี้เหล็ก

16.30 น. เดินทางสู่ภูชี้ฟ้า

19.00 น. เข้าพักที่ บ้านดินภูชี้ฟ้า/ ภูชี้ฟ้าโฮมสเตย์รีสอร์ท/ ไร่ร่มโพธิ์ทองรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน (2-4 ท่าน/ห้อง, ไป 2 ท่าน พัก 2 ท่าน/ห้อง, ไป 3 ท่าน พัก 3 ท่าน/ห้อง, ไป 4 ท่าน พัก 4 ท่าน/ห้อง) สัมผัสอากาศหนาวบนยอดภูชี้ฟ้า

19.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ภูชี้ฟ้า์ ดอยผาหม่น วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง สุสานนายพลต้วน หมู่บ้านสันติคีรี ไร่ชา101 วัดท่าตอน สวนส้ม ท่าตอน

05.00 น. ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

08.30 น. ชมการปลูกดอยทิวลิป ณ โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)

20 ธันวาคม 2556 -20 มกราคม 2557 นำคณะเที่ยวชมเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม

10.00 น. ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

11.00 น. มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบจีนยูนนาน ณ อิ่มโภชนา (มื้อที่ 3) หลังอาหารให้ท่านได้เดินชม ถ่ายรูป สวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกอย่างงดงาม ณ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท

13.30 น. ชมความงดงามของ ดอกซากุระ หรือนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งระหว่างทางเข้าสู่ ดอยแม่สลอง (ขึ้นกับฤดูกาล ปกติจะเป็นช่วง ธ.ค. - ม.ค.)

14.00 น. เคารพสุสานนายพลต้วน ผู้ริเริ่มพัฒนาดอยแม่สลอง ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้งดงาม จากนั้นแวะซื้อของฝากนานาชนิด เช่น ท้อ พลับ ชา ณ หมู่บ้านสันติคีรี

15.00 น. แวะชมและชิมชาอู่หลงที่ไร่ชา 101

15.30 น. เดินทางสู่ ท่าตอน แวะสวนส้มธนาธร และซื้อส้มสายพันธุ์ดีฝากทางบ้าน ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพอันงดงาม คดเคี้ยว ของม่น้ำกกที่ วัดท่าตอน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา สักการะพระเจดีย์แก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล

17.00 น. เข้าพักที่ คุณใหม่บ้านสวนรีสอร์ท / การ์เด้นโฮมเนเจอร์รีสอร์ท / แทนเจอรีนวิลล์ หรือระดับเดียวกัน (2-3 ท่าน/ห้อง) ... บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ดอยอ่างขาง กิ่วลม ม่อนสน สวน80 สวนบอนไซ บ้านนอแล บ้านขอบด้ง ไร่สตอเบอรี่ ซากุระ์ เชียงราย

06.30 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ริมแม่น้ำกก (มื้อที่ 5) ... เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง

08.00 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างบนดอยอ่างขาง ได้แก่ จุดชมวิวกิ่วลม และ ม่อนสน จุดชมวิวซึ่งมีทิวทัศน์ขุนเขางดงามมาก จากนั้นเที่ยวโครงการหลวงอ่างขาง ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม ได้แก่ วน80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ

10.00 น. ชมทิวทัศน์อันงดงามของขุนเขารอยต่อชายแดนไทย-พม่า ณ หมู่บ้านนอแล ฐานปฏิบัติการนอแล และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวเขา มูเซอ ณ บ้านขอบด้ง ชมไร่สตอเบอรี่ ชมดอกซากุระ ซึ่งจะบานระหว่างเดือนธันวาคม - มกราคม

12.00 น. บริการกลางวันบนดอยอ่างขาง (มื้อที่ 6)

15.30 น. ส่งคณะ ณ จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวลเน็ต

ราคา ทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ รวมอาหาร 6 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
เริ่มต้นเชียงใหม่ รับที่สนามบิน (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
7,100
6,800
6,300
6,000
5,600
หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 6 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนรถตามความเหมาะสม 

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915