บริษัททัวร์

THN22 ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง

ปีใหม่ เที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

5 วัน 4 คืน นอนภูชี้ฟ้า 1 คืน ท่าตอน 1 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

ทัวร์เชียงราย

ทัวร์เชียงราย

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
30 ธันวาคม - 3 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(รับจัดกรุ๊ปเหมาตามงบประมาณ กำหนดวันเดินทางเองได้ และจัดเดินทางโดยเครื่องบินได้)

ทัวร์เชียงราย จุดเด่นของทัวร์เชียงราย นี้ คือ ดอยงาม 5 ดอย ได้แก่ ภูชี้ฟ้า ดอยตุง ดอยผาหม่น ดอยแม่สลอง และ ดอยอ่างขาง เที่ยวชม งานพืชสวนโลก ชมวัดร่องขุ่น แวะช้อปปิ้ง ตลาดแม่สาย นอกจากนี้ ยังมีสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ ที่ำกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ คือ ท่าตอน เมืองสงบ บรรยากาศดี ริมแม่น้ำกก

ทัวร์เชียงราย ใช้ที่พักท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาภูชี้ฟ้า และสายน้ำ แม่น้ำกก ณ ท่าตอน ทัวร์เชียงรายเลือกร้านอาหารเน้นความอร่อย สะอาด ใช้รถตู้ D4D รุ่นใหม่ตลอดการทัวร์เชียงราย และ ใช้ทีมงานรักบริการและชำนาญทัวร์เชียงราย พบ โปรแกรมทัวร์เชียงรายได้ที่นี่ ทัวร์เชียงราย

**โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง THN22A ทัวร์เชียงราย ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง ภูชี้ฟ้่่า ดอยผาหม่น **

วันแรก กรุงเทพฯ เีชียงราย

19.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สอง วัดร่องขุ่น ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง แม่สาย ท่าขึ้เหล็ก ภูชี้ฟ้า

07.00 น. ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

09.00 น. เที่ยวชมดอยตุง เริ่มจากสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และได้รับรางวัลระดับโลก โดยมีรูปปั้นเด็กตัวตัวหรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์เด่นของสวนแห่งนี้

10.00 น. ชมพระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัตของของสมเด็จย่า

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยบนดอยตุง

14.00 น. ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ แม่สาย และข้ามแดนไปพม่าที่ท่าขี้เหล็ก

16.30 น. เดินทางสู่ภูชี้ฟ้า

19.00 น. เข้าพักที่ ภูชี้ฟ้าโฮมสเตย์รีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน (2 ท่าน/ห้อง) สัมผัสอากาศหนาวบนยอดภูชี้ฟ้า

19.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง สุสานนายพลต้วน หมู่บ้านสันติคีรี ไร่ชา101 วัดท่าตอน สวนส้ม ท่าตอน

05.00 น. ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

09.00 น. มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง

** กรุ๊ปเหมา อาจจะเปลี่ยนเป็น ไร่ชาฉุยฟง แทนดอยแม่สลองได้ ตามความต้องการนะครับ ไร่ชาฉุยฟงเป็นไร่ชาที่เพิ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ มีจุดชมวิวหลายจุด สวยงามมากครับ

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบจีนยูนนาน (มื้อที่ 4) หลังอาหารให้ท่านได้เดินชม ถ่ายรูป สวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกอย่างงดงาม ณ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท

13.30 น. ชมความงดงามของ ดอกซากุระ หรือนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งระหว่างทางเข้าสู่ ดอยแม่สลอง (ขึ้นกับฤดูกาล ปกติจะเป็นช่วง ธ.ค. - ม.ค.)

14.00 น. เคารพสุสานนายพลต้วน ผู้ริเริ่มพัฒนาดอยแม่สลอง ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้งดงาม จากนั้นแวะซื้อของฝากนานาชนิด เช่น ท้อ พลับ ชา ณ หมู่บ้านสันติคีรี

15.00 น. แวะชมและชิมชาอู่หลงที่ไร่ชา 101

15.30 น. เดินทางสู่ ท่าตอน แวะสวนส้มธนาธร และซื้อส้มสายพันธุ์ดีฝากทางบ้าน ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพอันงดงาม คดเคี้ยว ของม่น้ำกกที่ วัดท่าตอน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา สักการะพระเจดีย์แก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล

17.00 น. เข้าพักที่ คุณใหม่บ้านสวนรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน (2 ท่าน/ห้อง) ... บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ดอยอ่างขาง กิ่วลม ม่อนสน สวน80 สวนบอนไซ ไร่สตอเบอรี บ้านนอแล บ้านขอบด้ง

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ริมแม่น้ำกก (มื้อที่ 6) ... เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง

07.30 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างบนดอยอ่างขาง ได้แก่ จุดชมวิวกิ่วลม และ ม่อนสน จุดชมวิวซึ่งมีทิวทัศน์ขุนเขางดงามมาก จากนั้นเที่ยวโครงการหลวงอ่างขาง ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม ได้แก่ วน80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น. บริการกลางวันบนดอยอ่างขาง (มื้อที่ 7)

13.00 น. ชมไร่สตอเบอรี่ ที่ปลูกเป็นขั้นบันได งดงามมาก บนดอยอ่างขาง ชมวิถีชีวิตชาวเขา และชมวิว ณ หมู่บ้านนอแล บ้านขอบด้ง

18.00 น. ช้อปปิ้งถนนคนเดิน/ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า เชียงใหม่ กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางกับลูกค้าท่านอื่นๆ

ผู้ใหญ่ 7,400 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 5,700 บาท/ท่าน ไม่เสริมเตียง

ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 7 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

8,800

8,300

7,700

7,400

หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 7 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนรถตามความเหมาะสม 

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915