บริษัททัวร์

THN30 ทัวร์ดอยวาวี ดอยกาดผี ดอยช้าง ภูลังกา ดอยผาตั้ง 5 วัน 4 คืน

นอนดอยผาตั้ง 1 คืน ดอยวาวี 1 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

ทัวร์ดอยวาวี ภูลังกา

ทัวร์ดอยวาวี ภูลังกา

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
7 - 11 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
28 ธันวาคม - 1 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
29 ธันวาคม - 2 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

 

(รับจัดกรุ๊ปเหมาตามงบประมาณ กำหนดวันเดินทางเองได้้)

จุดเด่นของทริปนี้ คือ ดอยงาม 5 ดอย ได้แก่ ภูลังกา ดอยผาตั้ง ดอยช้าง ดอยวาวี ดอยกาดผ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้้ประดับ จุดชมทะเลหมอก ชมดอกซากะระบาน ชมไร่กาแฟและไร่ชาสายพันธุ์ เที่ยว บ้านฮวก หมู่บ้านหุบเขาโอโซน เที่ยวชมตลาดชายแดนไทย-ลาว

วันแรก กรุงเทพฯ พะเยา

19.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สอง ภูลังกา เส้นทางโรแมนติก1148 พระเจ้านั่งดิน วัดนันตาราม พระธาตุสบแวน ต้นจามจุรีสวย บ้านฮวก น้ำตกภูซาง ดอยผาหม่น ดอยผาตั้ง

06.00 น. ถึงภูลังการีสอร์ท บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) พร้อมชมวิวทะเลหมอกแอ่งกระทะเบื้องหน้ารีสอร์ท จากนั้นเป็นเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เดินทางตามส้นทางสายโรแมนติก 1148 ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามมาก มุ่งหน้าสู่ ภูลังกา

08.00 น. ถึงวนอุทยานภูลังกา ยอดภูลังกา มีอีกชื่อเรียกว่า ภูผาเทวดา สูงกว่า 1,720 เมตร เป็นลักษณะสันเขา โล่ง มองเห็นวิวทะเลหมอก ทะเลภูเขาแบบพาโนรามา สามารถเดินชมวิวทิวทัศน์ ถึง ภูนม ซึ่งอยู่แนวสันเขาต่อเนื่องกัน ชมแทนเธอคอย ซึ่งเป็นแท่นหินยื่นออกไปในแนวหน้าผา

09.00 น. เดินทางสู่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา นมัสการพระเจ้านั่งดิน Unseen in Thailnad ซึ่งแปลกตรงที่ไม่มีฐานชุกชีเหมือนพระพุทธรูปอื่นๆ

10.00 น. ชมวิหารไม้สักทั้งหลัง ศิืลปะไทยใหญ่ งดงามมาก ณ วัดนันตาราม

11.00 น. นมัสการพระธาตุสบแวน และชมต้นจามจุรีที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.30 น. เที่ยวชม บ้านฮวก หมู่บ้านหุบเขาโอโซน มีตลาดชายแดนไทย-ลาว และวิวทิวทัศน์งดงาม บ้านฮวกอยู่ในหุบเขา รายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ประณีต งดงาม

14.30 น. ชมน้ำตกภูซาง น้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย อุณหภูมิประมาณ 35 องศา สูงกว่า 25 เมตร

15.30 น. ชมการปลูกดอยทิวลิป โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)

17.30 น. เข้าพัก ณเหมยฮัวรีสอร์ท (2 ท่าน/ห้อง) หรือระดับเดียวกัน พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ...พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ดอยผาตั้ง วัดร่องขุ่น ดอยวาวี

06.00 น.ชมทะเลหมอก ดอยผาตั้ง จุดชมวิวแม่น้ำโขง ไทย-ลาว ด้วยความสูงกว่า 1,800 เมตร อากาศเย็นสบาย ชมวิว ณ ผาบ่อง ประตูสยามสู่ลาว เป็นช่องหินขาดใหญ่คนเิดินลอดได้ และช่องเขาขาด มองเห็นแม่น้ำโขงพาดผ่านพอดี ช่วงฤดูหนาว ดอกซากุระ จะบานสะพรั่งงดงาม และเป็นแหล่งปลูกพืชเมืองหนาว เช่น ท้อ บ๊วย สาลี่ แอปเปิ้ล ชา ของชาวเขา จีนฮ่อ ม้ง เย้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

10.00 น. ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) .. หลังอาหารเดินทางสู่ดอยวาวี

14.00 น. แวะชมเขื่อนแม่สรวย อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีวิวงดงามมาก

15.00 น. เดินทางสู่ ดอยวาวี ดินแดนดอกซากุระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สัมผัสวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างชาวไทย และชาวจีน ณ ชุมชนหมู่บ้านวาวี ชมไร่ชาที่มีมากมาย เนื่องจากชาวจีนฮ่อที่อพยพมาที่นี่ได้ริเิิริ่มปลูกไว้ จนเป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียง

17.00 น. เข้าพัก ณ เลาลีฮิลล์รีสอร์ท/ ดอยช้างรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน (2 ท่าน/ห้อง) รีสอร์ทสวยท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและไร่ชา งดงามมาก

18.00 น. บริการอาหารเย็นแบบจีนยูนยาน เช่น ยำยอดชา ขาหมูหมั่นโถว แสนอร่อย พร้อมชารสนุ่ม (มื้อที่ 6) ... ราตรีสวัสดิ์ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นสบาย

วันที่สี่ ดอยกาดผี ทะเลหมอก 360 องศา ดอยช้าง วัดอนาลโย ดอยบุศราคัม กว๊านพะเยา

05.00 น. เดินทางสู่ดอยกาดผี แหล่งชมทะเลหมอกแห่งใหม่ของ จ. เชียงราย เพิ่งเปิดตัวเร็วๆนี้ ด้วยความสูงกว่า 1,650 เมตร สามารถเห็นทะเลหมอกงดงามกว้างไกลได้ 360 องศา

08.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7)

10.00 น. เดินทางสู่ดอยช้าง ดอยสูงกว่า 1000 เมตร แหล่งปลูกพืชเมืองหนาวมากมาย เช่น บ๊วย ท้อ พลับ โดยเฉพาะกาแฟอาราบิก้าที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมและชิมกาแฟรสนุ่ม ณ โครงการเกษตรที่สูงดอยช้าง เทือกดอยวาวี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้่อที่ 8)

16.00 น. เดินทางสู่ จ.พะเยา นำคณะเที่ยวชม วัดอนาลโย ดอยบุศราคัม ซึ่งมีพระพุทธรูปงดงามมากมาย และสามารถชมทิวทัศน์ของ กว๊านพะเยา และตัวเมืองพะเยาได้อย่างกว้างไกล

17.00 น. ได้เที่ยวชมความงามของบึงธรรมชาติ ณ กว๊านพะเยา

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ห้า เชียงใหม่ กรุงเทพฯ
04.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางกับลูกค้าท่านอื่นๆ

ผู้ใหญ่ 7,400 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 5,700 บาท/ท่าน ไม่เสริมเตียง

ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 7 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

8,800

8,300

7,700

7,400

หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 8 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนรถตามความเหมาะสม 

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915