THW01 ทัวร์น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้)

วันแรก
20.30 น. ออกเดินทางจาก BIG C สะพานควาย ด้วยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดVIP มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตาก

วันที่สอง
05.00 น. ถึงแม่สอด ออกเดินทางต่อสู่อำเภออุ้มผาง ผ่านถนนลอยฟ้า กว่า 1,219 โค้ง ชมทิวทัศน์ยามเช้าอันงดงามของผืนป่าตะวันตก
08.00 น. ถึงที่พัก พักที่ เสียงซึงรีสอร์ท บรรยากาศบ้านพักร่มรื่น เป็นธรรมชาติ เงียบสงบ จากนั้นแยกสัมภาระที่จำเป็นเพื่อเดรียมไปน้ำตก สัมภาระที่เหลือฝากไว้ที่รีสอร์ทได้ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นล่องแก่งด้วยเรือยางไปยังท่าทราย เป็นแก่งระดับ 1-2 ไม่มีอันตรายระหว่างทางจะผ่านจุดสวยๆ เช่น ผาโว่ น้ำตกทีลอจ่อ หรือน้ำตกสายรุ้ง ธารน้ำร้อน แก่งตะโคะบิ๊ ผาเลือด และผาบ่อง และเราจะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ระหว่างล่องแก่ง
13.30 น. ถึงท่าทราย ช่วง มิ.ย. - พ.ย. เดินเท้่า ระยะทาง 11 กิโลเมตร เข้าไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ช่วง ธ.ค. - พ.ค. นั่งรถเข้าเขตฯ)
16.30 น. ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เล่นน้ำบริเวณน้ำตกเล็กๆ หลังที่กางเต็นท์ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)และพักผ่อนตามอัธยาศัย (นอนเต็นท์)

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) จากนั้นเดินไปชมน้ำตกทีลอซู น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ 6 ของโลก เล่นน้ำ ถ่ายรูปกันตามสบาย สามารถปีนเขาอีกลูก เพื่อเก็บภาพความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทั้งหมดได้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5 )
13.00 น. ช่วง มิ.ย. - พ.ย. เดินเ้ท้่าออกจากเขตฯ ระยะทาง 11 กิโลเมตร จากนั้นล่องแพยางไปบ้านปะหละทะอีก 2 ชั่วโมง และนั่งรถกลับ
รีสอร์ท (ช่วง ธ.ค. - พ.ค. นั่งรถกลับรีสอร์ท)
16.00 น. ถึงเสียงซึงรีสอร์ท บริการอาหารว่างพื้นเมือง “กระบองจ่อ” หรือมะละกอชุบแป้งทอด จากนั้นบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
05.00 น. ออกเดินทางไปชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด บจากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7)

08.00 น. เดินทางกลับ ชม น้ำตกพาเจริญ น้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งของจังหวัดตาก มีจำนวนชั้นถึง 97 ชั้น

12.00 น. แวะตลาดริมเมย ซื้อสินค้าพื้นเมืองพวก หยก เงิน ชมสะพานมิตรภาพไทย-พม่า รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.30 น. ออกเดินทางต่อ แวะตลาดดอยมูเซอ ซึ่งของฝากพวก หมูยอ แค้ปหมู พริกกระเหรี่ยง ถึงนครสวรรค์ประมาณ 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และซื้อของฝากพวกโมจิกลับบ้าน

22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา

4,200 บาท/ท่าน : ปีใหม่ 30 ธค. -3 มค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ

4,000 บาท/ท่าน (10 ท่าน)

4,200 บาท/ท่าน (9 ท่าน)

4,500 บาท/ท่าน (8 ท่าน)

4,800 บาท/ท่าน (7 ท่าน)

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด VIP
ค่าที่พัก 2 คืน (พักเต็นท์ 1 คืน พักเสียงซึงรีสอร์ท 1 คืน)
ค่าอาหาร 7 มื้อ
ค่าล่องแก่ง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท


สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าที่มีดอก เสื้อกันฝน หมวก ไฟฉาย

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915