THW02 ทัวร์สังขละบุรี ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืนทัวร์

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet

 

ทัวร์สังขละบุรี ทองผาภูมิ

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
29 - 31 ธันวาคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1bee (line@)

2bee

3bee
4 bee 5 6
7 bee 982839456 8 9

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้)

 

วันแรก กรุงเทพ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เนินกูดดอย เนินช้างเผือก บ้านทาร์ซาน บ้านอิต่อง เหมืองปิล็อก เนินเสาธง เนินช้างศึก

06.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) เดินทางโดยรถตู้หลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 1)

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

12.00 น. มุ่งหน้าตามเส้นทางทองผาภูมิ ปิล็อก บนเส้นทางสายนี้วิวสวยสุดๆ ก่อนถึงอุทยานมีแวะ จุดชมวิว กม. 12 จากนั้นแวะเที่ยวอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เที่ยวชม เนินกูดดอย และ เนินช้างเผือก ซึ่งเป็นระเบียงไม้ยื่นออกไปในแนวผา สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเขาแหลม และเขาช้างเผือก ได้อย่างงดงาม ชมบ้านทาร์ซาน บ้านที่สร้างบนเรือนยอดไม้ น่าพัก น่าอยู่

14.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก เขตทำเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ำตกไหลจากภูเขาข้างทางด้วย จากนั้นเราจะแวะเที่ยว หมู่บ้านอีต่อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง จากนั้นไปชมวิวที่ เนินเสาธง สุดชายแดนไทยพม่า มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนฝั่งพม่างดงามมากซึ่งมีวิวที่สวยงามมาก

16.00 น. ชมวิวทิวทัศน์ทะเลภูเขาสลับซับซ้อน 360 องศา ทั้งฝั่งไทย และฝั่งพม่า ณ เนินช้างศึก ถ้าฟ้าเปิดสามารถมองเห็นทะเลอันดามันอยู่ไกลๆ

17.00 น. เข้าพักที่ ภูไอยรารีสอร์ท / The Rabbit house (พัก 2 ท่าน/ห้อง แอร์ หรือระดับเดียวกัน)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

 

วันที่สอง เขื่อนเขาแหลม ป้อมปี่ สังขละบุรี วัดวังก์วิเวการาม เจดีย์พุทธคยา ล่องเรือชมเมืองบาดาล หมู่บ้านมอญ สะพานมอญ ตลาดเย็นสังขละบุรี

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) จากนั้นชมวิวที่สันเขื่อนเขาแหลม

08.30 น. ออกเดินทางสู่สังขละบุรี แวะชม จุดชมทิวทัศน์ป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สามารถชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนที่งดงาม

11.00 น. สักการะ หลวงพ่ออุตตมะ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ณ วัดวังก์วิเวการาม และสักการะเจดีย์พุทธคยา ศิลปะแบบอินเดีย งดงามมาก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารศรีแดง (มื้อที่ 5)

13.30 น. เข้าพักที่ แคท ออย โฮม / ซองกาเลียรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน (แอร์ ทีวี น้ำอุ่น 2 ท่าน/ห้อง)

16.00 น. ล่องเรือ สัมผัสสายน้ำเย็นช่ำ พร้อมชมทัศนียภาพของ เมืองบาดาล (Unseen Thailand) หมู่บ้านมอญ และ สะพานมอญ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6) 19.00 น. เดินเที่ยวตลาดเย็นสังขละบุรี มีของกินพื้นเมือง ขนมพื้นเมืองมากมายวันที่สาม ด่านเจดีย์สามองค์ สะพาญมอญ ด่านเจดีย์สามองค์ เมียนมาร์(พม่า) เมืองพญาตองซู วัดเสาร้อยต้น วัดเจดีย์ทอง ตลาดพญาตองซู กาญจนบุร

06.00 น. ทำบุญใส่บาตรพระตามอัธยาศัย ณ สะพานมอญ มีทั้งพระมอญ และพระไทย

07.00 น. เดินเล่นชมวิว สายหมอก สายน้ำยามเช้า ณ สะพานมอญ ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7)

09.00 น. เดินทางสู่ ด่านเจดีย์สามองค์ สุดชายแดนไทยพม่าฝั่งตะวันตก สักการะเจดีย์สามองค์ตั้งเรียงกัน แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า หินสามกอง

09.30 น. ทำเรื่องผ่านแดนข้ามชายแดนไปเที่ยวเมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมาร์ นำคณะท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจได้แก่

1) วัดเสาร้อยต้น วัดนี้หลวงพ่ออุตตมะเคยสร้างไว้ เป็นวัดที่ใช้เสาทั้งต้น จากไม้แดง จำนวนมากถึง 105 ต้น

2) วัดเจดีย์ทอง หรือวัดทองคำ ตั้งอยู่บนเนินเขา ์เจดีย์มีขนาดไม่ใหญ่มาก สีทองอร่าม ฐานทรงเหลี่ยม ด้านบนทรงระฆัง รูปทรงคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง รอบองค์เจดีย์มีซุ้มประดิษฐานพระพม่า จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองพญาตองซู และฝั่งไทย

3) ตลาดพญาตองซู เป็นเหมือนตลาดสดของไทย มีผักสด หมู ปลา ของแห้งของกินของใช้ทั่วไป เช่นหอม กระเทียม กะปิ ปลาแห้ง ใบพลู หมาก ปูน เสื้อผ้า โสร่งพม่า เครื่องประทินผิวพม่า เครื่องประดับ พลอย นิล หินสีต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชมของกินของใช้แปลกๆ ของประเทศเมียนมาร์ (พม่า)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

16.00 น.แวะซื้อของฝาก จ. กาญจนบุรี พร้อมรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา จอยทัวร์ เดินทางรวมกับท่านอื่นๆ
ผู้ใหญ่ 6,700 บาท/ท่าน เด็ก 3-1 ปี 5,000 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

ู้พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

8,600

7,900

7,000

6,700

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 28 ธ.ค - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท
** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน ห้องพักปรับอากาศ)
ค่าอาหาร 8 มื้อ น้ำดื่มและของว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนเข้าพม่า
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก เสื้อกันหนาว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

ทัวร์สังขละบุรี

ทัวร์สังขละบุรี
เที่ยวสังขละบุรี
ทัวร์สังขละบุรีราคาถูก
ทัวร์สังขละบุรีราคาประหยัด
ทัวร์สังขละบุรีราคาพิเศษ
ทัวร์สังขละบุรีคุณภาพ