ทัวร์

THW04 ทัวร์สังขละบุรี กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

ทัวร์สังขละบุรี

ทัวร์สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้)

 

วันแรก กรุงเทพ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เขื่อนเขาแหลม ป้อมปี่ สังขละบุรี วัดวังก์วิเวการาม เจดีย์พุทธคยา ล่องเรือชมเมืองบาดาล หมู่บ้านมอญ สะพานมอญ ตลาดเย็นสังขละบุรี

06.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) เดินทางโดยรถตู้หลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 1)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวแปดริ้ว (มื้อที่ 2)

13.00 น. ชมวิวที่สันเขื่อนเขาแหลม

14.00 น. ออกเดินทางสู่สังขละบุรี แวะชม จุดชมทิวทัศน์ป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สามารถชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนที่งดงาม

15.00 น. เข้าพักที่ ดอนคำรีสอร์ท / แคท ออย โฮม / ซองกาเลียรีสอร์ท (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุุ่น 2 ท่าน/ห้อง) รีสอร์ทสวย สามารถเห็นวิวอ่างเก็บน้ำเขาแหลมได้กว้างไกล

16.00 น. สักการะ หลวงพ่ออุตตมะ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ณ วัดวังก์วิเวการาม และสักการะเจดีย์พุทธคยา ศิลปะแบบอินเดีย งดงามมาก

17.00 น. ล่องเรือ สัมผัสสายน้ำเย็นช่ำ พร้อมชมทัศนียภาพของ เมืองบาดาล (Unseen Thailand) หมู่บ้านมอญ และ สะพานมอญ

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารศรีแดง (มื้อที่ 3)

19.00 น. เดินเที่ยวตลาดเย็นสังขละบุรี มีของกินพื้นเมือง ขนมพื้นเมืองมากมายวันที่สอง ทำบุญใส่บาตร สะพานมอญ ด่านเจดีย์สามองค์ สะพาญมอญ ด่านเจดีย์สามองค์ เมียนมาร์(พม่า) เมืองพญาตองซู วัดเสาร้อยต้น วัดเจดีย์ทอง ตลาดพญาตองซู กาญจนบุร

06.00 น. ทำบุญใส่บาตรพระตามอัธยาศัย ณ สะพานมอญ มีทั้งพระมอญ และพระไทย

07.00 น. เดินเล่นชมวิว สายหมอก สายน้ำยามเช้า ณ สะพานมอญ ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4)

09.00 น. เดินทางสู่ ด่านเจดีย์สามองค์ สุดชายแดนไทยพม่าฝั่งตะวันตก สักการะเจดีย์สามองค์ตั้งเรียงกัน แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า หินสามกอง

09.30 น. ทำเรื่องผ่านแดนข้ามชายแดนไปเที่ยวเมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมาร์ นำคณะท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจได้แก่

1) วัดเสาร้อยต้น วัดนี้หลวงพ่ออุตตมะเคยสร้างไว้ เป็นวัดที่ใช้เสาทั้งต้น จากไม้แดง จำนวนมากถึง 105 ต้น

2) วัดเจดีย์ทอง หรือวัดทองคำ ตั้งอยู่บนเนินเขา ์เจดีย์มีขนาดไม่ใหญ่มาก สีทองอร่าม ฐานทรงเหลี่ยม ด้านบนทรงระฆัง รูปทรงคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง รอบองค์เจดีย์มีซุ้มประดิษฐานพระพม่า จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองพญาตองซู และฝั่งไทย

3) ตลาดพญาตองซู เป็นเหมือนตลาดสดของไทย มีผักสด หมู ปลา ของแห้งของกินของใช้ทั่วไป เช่นหอม กระเทียม กะปิ ปลาแห้ง ใบพลู หมาก ปูน เสื้อผ้า โสร่งพม่า เครื่องประทินผิวพม่า เครื่องประดับ พลอย นิล หินสีต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชมของกินของใช้แปลกๆ ของประเทศเมียนมาร์ (พม่า)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

15.00 น.แวะซื้อของฝาก จ. กาญจนบุรี พร้อมรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

6,300

5,700

5,100

4,900

4,600

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

 

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 1 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 5 มื้อ น้ำดื่มและของว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนเข้าพม่า
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก เสื้อกันหนาว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

ทัวร์สังขละบุรี

ทัวร์สังขละบุรี
เที่ยวสังขละบุรี
ทัวร์สังขละบุรีราคาถูก
ทัวร์สังขละบุรีราคาประหยัด
ทัวร์สังขละบุรีราคาพิเศษ
ทัวร์สังขละบุรีคุณภาพ