บริษัททัวร์ ทัวร์

THS11 ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน ระนอง แช่น้ำแร่ บัวผุด กุ้ยหลินเมืองไทย 5,900 บาท

Tel 081 4874307, 081 6046066

กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้

วันแรก

19.30 น.นัดพบที่ ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง VIP รุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่สอง

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

09.00 น. ถึงเขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ลงเรือมุ่งหน้าสู่แพเชี่ยวหลาน บริเวณอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน ระหว่างล่องเรือท่านจะได้สัมผัสเกาะหินปูน สูงชันมากมาย

11.00 น. ถึงที่พัก ณ แพนางไพร เขื่อนเชี่ยวหลาน (พัก 3-4 ท่าน/ห้อง) ท่ามกลางความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ภูผา และสายน้ำ

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่แพ (มื้อที่ 2)

14.00 น. นำคณะเดินเท้าประมาณ 30 นาที ชมทะเลใน กว่า 500 ไร่ และนั่งแพไม้ไผ่ เข้าไปชมถ้ำปะการัง ที่มีหินงอกหินย้อยที่มีความสมบูรณ์มาก ลักษณะคล้ายปะการัง

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่แพ (มื้อที่ 3) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ... สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า

10.00 น. เดินทางกลับ ... ล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของ กุ้ยหลินเมืองไทย ชมเสาหินกลางน้ำ ชมพันธุ์ไม้หายาก เช่นปาล์มหลังขาว

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารบริเวณเขื่อนรัชชประภา (มื้อที่ 5)

13.00 น. เดินทางสู่ที่พัก ภูผาและลำธารรีสอร์ท (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง) หรือระดับเดียวกัน

14.00 น. นำคณะเดินป่า ชม บัวผุด ดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ อาจแวะที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม หรือ อุทยานแห่งชาติเขาสก และโอกาสพบจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่ 6)

วันที่สี่
 07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

11.00 น. ชมความแปลกประหลาดของ ภูเขาหญ้า ภูเขาแปลก ไม่มีต้นไม้ใหญ่ มีแต่ทุ่งหญ้าเขียวขจี (Unseen In Thailand)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

13.30 น. เที่ยวชม บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ สวนสาธารณะรักษะวาริน ซึ่งจะมีบ่อน้ำร้อน บ่อพ่อ บ่อแม่ บ่อลูก 3 บ่อ

14.00 น. แช่น้ำแร่ที่ สยามฮอตสปา ซึ่งเป็นบ่ออาบน้ำแร่จากุสชี่ แยกชาย-หญิง และสามารถ อบซาวน่า และ อบไอน้ำสมุนไพรได้

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9)

24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานวีทราเวลเน็ต

ราคา
ผู้ใหญ่ 5,900 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,400 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่
ค่าที่พัก 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + ค่าล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน + ค่าแพไปถ้ำปะการัง + ค่าแช่้น้ำแร่
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ต้องนำไปด้วย

ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป เสื้อกันฝน ชุดสำหรับเล่นน้ำ หมวก

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

ทัวร์กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา และ ทัวร์ภาคใต้ อื่นๆที่น่าสนใจ 081 4874307

ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี

THS07 ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน สระมรกต

ทัวร์ตรัง เกาะรอก

THS09 ทัวร์ตรัง กระบี่ พังงา เกาะรอก เกาะห้อง คลอสองน้ำ อ่าวพังงา

ทัวร์เกาะลันตา เกาะรอก ทะเลตรัง

THS10 ทัวร์เกาะลันตา เกาะรอก ถ้ำมรตก ทะเลตรัง เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะเชือก

ทัวร์เกาะสุรินทร์

THS02 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์

ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน

THS11 ทัวร์เขาสก เขื่อนเีชี่ยวหลาน ระนอง

ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน

THS05 ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน