บริษัททัวร์ ทัวร์

 

THS12 ทัวร์กระบี่้ 3 วัน 2 คืน

เดินทางได้ทุกวัน Tel 081 4874307, 081 6046066

วันแรก

รับเข้าสนามบินกระบี่/บขส.กระบี่ + นำส่งที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่ม

วันที่สอง

เลือกทัวร์ 1 ใน 4 รายการ + อาหารเที่ยงปิกนิก

KB1 ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ ( ทัวร์ 4 เกาะ ) โดย Speed Boat ดำน้ำดูปะการัง

KB2 ทัวร์หมู่เกาะห้อง ท่องทะเลใน โดย Speed Boat ดำน้ำดูปะการัง

KB4 ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน

KB5 ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต

วันที่สาม

พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เีพิ่ม + ซื้อของฝากจากเมื่องกระบี่ + ส่งออกสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่

หมายเหตุ ทางบริษัทอำนวนยความสะดวกในการบริการจองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน กรุงเทพฯ - กระบี่

Hotel
Location
Room Type
พักคู่
พักเดี่ยว
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักต่อเพิ่มห้องละ
โรงแรม บุญสยาม
ตัวเมือง
Superior
2,950
3,850
2,250
1,200
โรงแรม กรีนเฮาส์
ตัวเมือง
Superior
2,950
3,850
2,250
1,200
มาริไทม์ ปาร์ค
ตัวเมือง
Deluxe
3,950
5,750
3,000
2,200
ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท
หาดนพรัตน์ธารา
Standard
3,950
5,750
3,000
2,000
อ่าวนาง บุรี รีสอร์ท
หาดนพรัตน์ธารา
Superior
4,750
7,250
3,600
2,500
อ่าวนาง ปริ๊นสวิลล์
อ่าวพระนาง
Deluxe
4,950
7,450
3,750
2,800
กระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท
อ่าวพระนาง
Superior
5,250
8,250
3,950
3,200
โวค รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ่าวพระนาง
Deluxe
5,750
9,250
4,350
3,500
เชอราตัน กระบี่ บีช
หาดคลองม่วง
Superior
9,900
16,900
7,450
8,000
นาดามันดา รีสอร์ท
หาดคลองม่วง
Sala villa
9,900
16,900
7,450
8,000
เดอะทับแขกรีสอร์ท
หาดทับแขก
Superior
11,500
20,000
8,650
9,500
อมาีรี โวค รีสอร์ท
หาดทับแขก
Deluxe
12,900
22,500
9,700
10,500

อัตราค่าบริการรวม : รถรับ - ส่ง ,ที่พัก 2 คืน , อาหาร 3 มื้อ , ทัวร์เลือก 1 รายการ , ไกด์ท้องถิ่น , ประกันภัยอุบัติเหตุ

อัตราค่าบริการไม่รวม : ภาษี 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % , ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

หมายเหตุ : รายการนำเที่ยว เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลมฟ้า อากาศ

N0
โปรแกรม
ประเภท
เวลา
อาหาร
ราคา
หมายเหตุ
KB01
ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ (ทัวร์ 4 เกาะ )
Speed Boat
09.00-14.00
ปิกนิค
1,000
Daily Min 2 Pax
KB02
ทัวร์หมู่เกาะห้อง - ท่องทะเลใน
Speed Boat
09.00-14.00
ปิกนิค
1,200
Daily Min 2 Pax
KB03
ทัวร์หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา
Speed Boat
09.00-17.00

เซ็ทโต๊ะ

1,800
Daily Min 2 Pax
KB04
ทัวร์พายเรืิอคายัึค ณ อ่าวท่าเลน
Kayak
ครึ่งวันเช้า-บ่าย
ปิกนิค
1,000
Daily Min 2 Pax
KB05
ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน สระมรกต
Van
09.00 -16.00
ปิกนิค
750
Daily Min 2 Pax
KB06
ซิตี้ทัวร์ เมืิองกระบี่
Van
ครึ่งวันเช้า-บ่าย
เซ็ทโต๊ะ
1,000
Daily Min 2 Pax

หมายเหตุ ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยาน ฯ ท่านละ 200 บาท ( ทุกรายการนำเที่ยว )

KB 01 ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ (ทัวร์ 4 เกาะ) ชมทะเลแหวก โดยเรือ Speed Boat

ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่และเกาะทับ ดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเกาะปอดะ ชม

ถ้ำพระนางและชมกสนปีนผาที่อ่าวไร่เลย์ กับบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง + อาหารกลางวันปิกนิค

บริการรวม : รถรับส่ง - ส่งจากที่พัก,เสื้อชูชีพ+หน้ากากดำน้ำ,ผลไม้+เค้ก3รส,ไกด์นำเที่ยว,ประกันภัย,ค่าธรรมเนียมเข้าชม

KB 02 ทัวร์หมู่เกาะห้อง - ท่องทะเลใน โดยเรือ Speed Boat

ชมป่าเกาะแห่งอันดามัน พบกับลากูน (Lagoon) ที่สวยงาม เดินเล่นบนหาดทรายที่ขาวและละเอียด เล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง

พักผ่อนตามเกาะต่าง ๆ เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาลาดิง เกาะห้อง + อาหารกลางวันปิกนิค

บริการรวม : รถรับส่ง - ส่งจากที่พัก,เสื้อชูชีพ+หน้ากากดำน้ำ,ผลไม้+เค้ก3รส,ไกด์นำ้เที่ยว,ประกันภัย,ค่าธรรมเนียมเข้าชม

KB 03 ทัวร์เจาะลึกหมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat

สะดวกสบาย เพียงแค่ 45 นาที ชมอ่าวมาหยา อันมีชื่อเสียงดังทัวโลก ชมทะเลในที่อ่าวปิเละ เล่นน้ำดูปะการังที่งดงามมากมาย

ที่อ่าวโล๊ะชามะ พักผ่อนเล่นน้ำบนเกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี ดั่งสมญานาม ดงปะการังแสนไร่ + อาหารกลางวันเซ็ท

บริการรวม : รถรับส่ง - ส่งจากที่พัก,เสื้อชูชีพ+หน้ากากดำน้ำ,ผลไม้+เค้ก3รส,ไกด์นำเที่ยว,ประกันภัย,ค่าธรรมเนียมเข้าชม

KB 04 ทัวร์ฺพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน

เดินทางสู่อ่าวท่าเลน สนุกสนานกับการพายเรือคายัค กิจกรรมรูปแบบใหม่ เป็นกิจกรรมท่องเทีี่่่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ

ชมแนวป่าโกงกางที่สมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง ชมหน้าผาหินแคนย่อนและลากูนต่าง ๆ มากมาย + อาหารกลางวันปิกนิค

บริการรวม : รถรับส่ง - ส่งจากที่พัก,เสื้อชูชีพ+หน้ากากดำน้ำ,ผลไม้+เค้ก3รส,ไกด์นำเที่่ยว,ประกันภัย,ค่าธรรมเนียมเข้าชม

KB 05 ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน - เดินป่าสระมรกต ( Unseen in Thailand )

กิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติชิงป่าเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเืทศ เยือนถิ่นแต้วแร้วท้องดำ เล่นน้ำที่

สระมรกต สระว่ายน้ำกลางธรรมชาติสีเขียวมรกค พักผ่อนแช่น้ำร้อนที่ น้ำตกรัอน สปาแห่งธรรมชาติ + อาหารกลางวันปิกนิค

บริการรวม :รถรับส่ง - ส่งจากที่พัก,เสื้อชูชีพ+หน้ากากดำน้ำ,ผลไม้+เค้ก3รส,ไกด์นำ้เที่ยว,ประกันภัย,ค่าธรรมเนียมเข้าชม

KB 06 ซิตี้ทัวร์ เมืิองกระบี่

ชมวิถีชีวิตของชาวกระบี่ " เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก " นมัสการหลวงพ่อจำเนียร ณ วัดถ้ำเสือ ชมความมหัศจรรย์ของ ป่าพรุ

ท่าปอม คลองสองน้ำ Unseen in Thailand ดูปลาการ์ตูน 11 สายพันธุ์ ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน ชมหาดอ่าวพระนาง หาดนพรัตน์

ธารา + อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม เวียงทอง + ไกด์นำเที่ยว,ค่าธรรมเนียมเข้าชม,ประกันภัย

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ชุดสำหรับเล่นน้ำ ดำน้ำ

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

ทัวร์กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา และ ทัวร์ภาคใต้ อื่นๆที่น่าสนใจ 02 9771180

ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี

THS07 ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน สระมรกต

ทัวร์ตรัง เกาะรอก

THS09 ทัวร์ตรัง กระบี่ พังงา เกาะรอก เกาะห้อง คลอสองน้ำ อ่าวพังงา

ทัวร์เกาะลันตา เกาะรอก ทะเลตรัง

THS10 ทัวร์เกาะลันตา เกาะรอก ถ้ำมรตก ทะเลตรัง เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะเชือก

ทัวร์เกาะสุรินทร์

THS02 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์

ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน

THS11 ทัวร์เขาสก เขื่อนเีชี่ยวหลาน ระนอง

ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน

THS05 ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน