หน้าแรก

ภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เลย

WeTravelnet ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์หมู่คณะ

ขอขอบคุณ : Website ต่างๆ สำหรับข้อมูลที่ใช้ Link ในหน้านี้

ทัวร์เลย

THN26 ทัวร์ภูเรือ ภูหลวง ภูทับเบิก

5,400 บาท

ทัวร์เชียงคาน

THI01 ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ น้ำหนาว

4,900 บาท

ทัวร์อุบล ผาแต้ม โขงเจียม

THI07 ทัวร์อุบล ผาแต้ม โขงเจียม

5,700 บาท

THI12 ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ ภูหลวง ภูสวนทราย ภูทอก น้ำหนาว 4 วัน 3 คืน 4,900 บาท

นอนภูเรือ 1 คืน เชียงคาน 1 คืน

วันเดิืนทาง 2553-2554 / โทร. 02-9771180, 081 604606, 081 4874307

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
7-10 4-7 3-6 วันพ่อ 6-9 วันเด็ก 3-6 วันตรุษจีน
14-17 11-14 9-12 รัฐธรรมนูญ 14-17 วันครู 11-14 วาเลนไทน์
22-25 วันปิยะ 19-22 ลอยกระทง 16-19 20-23 17-20 วันมาฆะ
28-31 25-28 17-20 27-30  
23-26 คริสต์มาส
24-27 คริสต์มาส
28-31
29 ธ.ค.-1 ม.ค. ปีใหม่
    30 ธ.ค.-2 ม.ค. ปีใหม่    
    31 ธ.ค.-3 ม.ค. ปีใหม่    

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้้)

ทัวร์เชียงคาน ท่องเที่ยวเชียงคาน เมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ความสงบและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม โปรแกรมทัวร์เชียงคาน จะนำท่านเที่ยวเชียงคานแบบเจาะลึก และนอกจากนำท่านทัวร์เชียงคานแล้ว ยังนำท่านชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ภูหลวง ภูเรือ ท่าลี่ น้ำหนาว ทัวร์เชียงคาน เน้นที่พัก สงบ เรียบง่าย กลมกลืน กับวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน การเดินทางตลอดทริปทัวร์เชียงคาน ใช้รถตู้ D4D รุ่นใหม่ สำหรับอาหารการกินในโปรแกรมทัวร์เชียงคาน จะเน้น อาหารท้องถิ่น พื้นเมือง อร่อย โดยมีทีมงานชำนาญทัวร์เชียงคานและใจรักการบริการ คอยดูแลตลอดโปรแกรมทัวร์เชียงคาน

วันแรก กรุงเทพ เลย ภูสวนทราย

20.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

21.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ ภูสวนทราย อ.นาแห้ว จ. เลย

วันที่สอง ภูสวนทราย ภูหัวห้อม น้ำตกตาดเหือง พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตรวิปัสสนา ไร่ทีเอสเอ ชาโตเดอเลย คำนวณเนอสเซอรี่ สถานีทดลองเกตรที่สูงภูเรือ

06.00 น. ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ณ ภูหัวห้อม อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จุดชมวิวรอยต่อของ 2 ประเทศ ภูไทย-ลาว สามารถมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทางฝั่งลาวได้งดงาม

08.30 น. ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกตาดเหือง กั้นขวางแม่น้ำเหืองทั้งสาย และเป็นพรมแดนไทยลาว สูงกว่า 50 เมตร และกว้างกว่า 25 เมตร .. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

10.30 น. นมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย (ห้ามสวมเสื้อผ้าสีแดงนะครับ)

11.00 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ชมอุโบสถและเจดีย์ศิลาแลงทั้งหลัง ณ วัดเนรมิตรวิปัสสนา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอำเภอด่านซ้าย (มื้อที่ 2)

13.30 น. แวะชมไร่ทีเอสเอ TSA ชมแปลกปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิด ซึ่งมีการจัดสวนที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับฟักทองยักษ์หนักกว่า 10 กิโลกรัม

14.30 น. เที่ยวชมสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด จากนั้นชมสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาัพันธุ์ ณ คำนวณเนอสเซอรี่

15.30 น. ชม สถานนีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ชมความงามของพรรณไม้นานาชนิด สวนดอกไม้เมืองหนาว บ๊วย ท้อ พลับ และวิวทิวทัศน์ของขุนเขารายล้อม งดงามมาก

17.00 น. เข้าพัก ณ ภูเรือรีสอร์ท / ภูกวีรีสอร์ท / ระยองภูเรือรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน (2 ท่าน/ห้อง)

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

วันที่สาม ภูเรือ ภูหลวง เชียงคาน แก่งคุดคู้ ตลาดนัดเชียงคาน

05.30 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึงยอด ภูเรือ ที่อดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต จากนั้นเดินไปยังทุ่งกวางตาย และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน เปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคนสีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช รับประทานอาหารเช้าที่อุทยานฯ (มื้อที่ 4)

09.00 น. เดินทางสู่ ภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ดินแดนที่ค้นพบกล้วยไม้ป่ามากที่สุดในประเทศไทย

10.30 น. เดินชมธรรมชาติบน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เริ่มจากโคกนกบา ลานสุริยันต์ จากนั้นชมผาช้างผ่าน ผาสมเด็จ ผาเตลิ่น รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 5) ที่ผาเตลิ่น ในช่วงฤดูหนาวมีโอกาสได้พบกล้วยไม้หายากได้แก่ รองเท้านารีปีกแมลงปอ รองเท้านารีอินทนท์ เอื้องสำเภางาม และเมเปิ้ลแดง เป็นต้น จากนั้นชมวิวที่ผาเยือง

13.30 น. เดินทางสู่เชียงคาน

15.30 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่นจากนั้นช้อปปิ้งซื้อของฝากมากมาย ณ ตลาดนัดเชียงคาน ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแก้วที่อร่อยมาก

17.00 น. เข้าที่พัก ใน เชียงคาน มีให้เลือก 2 แบบ

1) โรงแรมหรือรีสอร์ท เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท /ดิโอลด์ เชียงคาน บูติกโฮเตล หรือ ระัดับเดียวกัน (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง ห้องน้ำในตัว )

2) เกสเฮ้าส์ ไทเชียงคาน/ไทยกันเอง/ศรีพรรณ/เรือนรักริมโขง/เรือนแรมลูกไม้ หรือระัดับเดียวกัน (อาจจะได้ห้องแอร์ หรือพัดลม แต่อากาศริมโขงเย็นสบายทั้งปี /ห้องน้ำในตัว หรือห้องน้ำรวมในตัวเกสเฮ้าส์)

18.00 น. เดินเล่นถนนคนเดินเชียงคานยามค่ำคืน รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยกับอาหารหลากหลาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเขียนโปสการ์ด และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย ภูฝ้าย เพลินเพลิน กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย

วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว ภูทอก วัดศรีคุณเมือง สวนหินผางาม กุ้ยหลินเมืองเลย น้ำหนาว ป่าเปลี่ยนสีน้ำหนาว ถ้ำผาหงส์ สะพานพ่อขุนผาเมือง กรุงเทพ

06.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนเชียงคาน

06.30 น. ชมพระอาทิตย์ขี้นและทะเลหมอกอันงดงาม ณ ยอดภูทอก ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ อ.เชียงคานทั่วทั้งเมือง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

09.00 น. ชมวัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้างอันเก่าแก่ งดงามมาก

09.30 น. อำลาเชียงคานด้วยความประทับใจ

10.30 น. ชมกุ้ยหลินเมืองเลย หรือสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน

12.00 น บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

13.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาิติน้ำหนาว ระหว่างทาง ชมจุดชมป่าเปลี่ยนสีน้ำหนาว ซึ่งเป็นป่าผสมผลัดใบ โดยจะเกิดประกฎการณ์ป่าเปลี่ยนสีในเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งมีความงดงามมาก

14.00 น. แวะจุดชมวิวถ้ำผาหงส์ ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามของป่าน้ำหนาว สามารถชมวิวมองเห็นทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาิติน้ำหนาวได้กว้างไกล

16.00 น แวะถ่ายรูปวิวสวยๆ ณ สะพานพ่อขุนผาเมือง สะพานที่มีตอม่อสูงที่สุดในประเทศไทย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา จอยทัวร์ เดินทางรวมกับท่านอื่นๆ

พักรีสอร์ทภูเรือ 1 คืน + รีสอร์ทเชียงคาน 1 คืน ผู้ใหญ่ 5,400 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,200 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

พักรีสอร์ทภูเรือ 1 คืน + เกสเฮ้าส์เชียงคาน 1 คืน ผู้ใหญ่ 4,900 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 3,700 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

พักเต็นท์ ผู้ใหญ่ 4,200 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 3,200 บาท/ท่าน

ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 29 ธ.ค. - 5 ม.ค. เพิ่มท่านละ 500 บาท

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ู้พัก รีสอร์ทภูเรือ 1 คืน + รีสอร์ทเชียงคาน 1 คืน
7,200
6,500
5,800
5,400
5,200
พัก รีสอร์ทภูเรือ 1 คืน + เกสเฮ้าส์เชียงคาน 1 คืน ์
6,500
5,800
5,100
4,900
4,500
พัก เต้นท์
6,000
5,300
4,600
4,200
4,000
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 29 ธ.ค. - 5 ม.ค. เพิ่มท่านละ 500 บาท

ราคานี้ี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
ค่าอาหาร 7 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 01-487-4307, 081-604-6066, 02-977-1180 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/860
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

 

Oceansmile ข้อมูลท่องเที่ยว ภูหลวง และรูปภาพพันธุ์ไม้ที่พบ

Travel.sanook ภูหลวง แหล่งท่องเที่ยวในฝัน

GotoLoei แนะำนำภูหลวงและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

Pantip บันทึกนักเดินทาง ประสบการณ์เที่ยวตรง รูปภาพสวยๆ มากมาย

ThailandGeographic ข้อมูล ประวัติภูหลวง

ทัวร์ ภูหลวง เลย สัมผัสมรกตอีสาน ดินแดนแห่งพันธุ์ไม้และกล้วยไม้นานาพันธุ์

 

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด